Trung tâm Sản xuất nước tinh khiết

a1 28 3 15-compressedVị trí và chức năng:

Trung tâmSản xuất nước tinh khiết là đơn vị trực thuộc Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước, có chức năng sản xuất và kinh doanh nước khoáng thiên nhiên, nước tinh khiết.

Trung tâm Sản xuất nước tinh khiết có con dấu và được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật; trụ sở sản xuất và kinh doanh tại thành phố Hà Nội.

Trung tâm Sản xuất nước tinh khiết

 

Phòng Thí nghiệm

a1 28 3 15-compressedVị trí và chức năng: 

Phòng Thí nghiệm là tổ chức trực thuộc Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước tổ chức thực hiện phân tích, thí nghiệm chất lượng nước.

Phòng Thí nghiệm

 

Phòng Điều tra - Bảo vệ tài nguyên nước

a1 28 3 15-compressedVị trí và chức năng:

Phòng Điều tra – Bảo vệ tài nguyên nước là tổ chức trực thuộc Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Trung tâm tổ chức thực hiện các các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn ,đề tài khoa học công nghệthuộc lĩnh vực điều tra, đánh giá, cải tạo, phục hồi, giám sát chất lượng, bảo vệ và phát triển nguồn nước.

 

Phòng Điều tra - Bảo vệ tài nguyên nước

 

Phòng Kế hoạch - Tài chính

a1 28 3 15-compressedVị trí và chức năng:

Phòng Kế hoạch - Tài chính là tổ chức trực thuộc Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc quản lý, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kế hoạch, tài chính, kế toán, thống kê thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm.

Phòng Kế hoạch - Tài chính

 

Văn phòng

a1 28 3 15-compressedVị trí và chức năng: 

Văn phòng là tổ chức trực thuộc Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc thực hiện công tác tổng hợp thông tin phục vụ quản lý, chỉ đạo, điều hành; tổ chức thực hiện công tác hành chính,quản trị, văn thư, lưu trữ, tuyên truyền, thi đua khen thưởng, quốc phòng - an ninh, tổ chức bộ máy, viên chức, người lao động, tiền lương, chế độ chính sách, đào tạo và cải cách hành chính của Trung tâm.

 

Văn phòng

 


Video sự kiện

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

Playlist: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23

thiep 2020

thip 2020

 

  • Tin mới nhất
  • Tin xem nhiều nhất

Liên kết web

Bộ Tài nguyên và Môi trường Cục quản lý tài nguyên nước Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia Tổng cục địa chất và khoáng sản Dự án BRG Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam Ủy ban sông Mê Kông Hội địa chất thủy văn Việt Nam