Thứ tư, 09 Tháng 9 2015

Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Trung tâm

a) Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

b) Giám đốc chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về các nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Trung tâm; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức trực thuộc sau khi có ý kiến thẩm định của Văn phòng Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

c) Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các lĩnh vực công tác được phân công.

2. Bộ máy giúp việc Giám đốc

a) Văn phòng

b) Phòng Kế hoạch - Tài chính

c) Phòng Điều tra - Bảo vệ tài nguyên nước

d) Phòng Thí nghiệm.

e) Trung tâm Sản xuất nước tinh khiết

 

Video sự kiện

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

Playlist: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23

thiep 2020

thip 2020

 

  • Tin mới nhất
  • Tin xem nhiều nhất

Liên kết web

Bộ Tài nguyên và Môi trường Cục quản lý tài nguyên nước Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia Tổng cục địa chất và khoáng sản Dự án BRG Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam Ủy ban sông Mê Kông Hội địa chất thủy văn Việt Nam