Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2024
Thứ sáu, 29 Tháng 12 2023

Chiều ngày 28/12/2023 tại Trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2024.

Dự và chỉ đạo hội nghị có ông Nguyễn Ngọc Hà và ông Phạm Huy Thông – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, đại diện Lãnh đạo Văn phòng, các Ban của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, cùng Lãnh đạo và toàn thể cán bộ viên chức của Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước.

Ảnh a Dũng Tổng kết 2023 1Ông Trần Văn Dũng Phó Giám đốc trung tâm báo cáo tại Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, ông Trần Văn Dũng – Phó Giám đốc Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước cho biết, năm 2023 được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia và sự quyết tâm, nỗ lực của đơn vị, Trung tâm đã hoàn thành tốt 01 nhiệm vụ Chính phủ, 01 nhiệm vụ đặc thù, 03 nhiệm vụ sự nghiệp môi trường với tổng dự toán chi ngân sách nhà nước được giao 18,721 tỷ đồng gồm các dự án:

- Dự án “Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải các sông liên tỉnh, liên quốc gia thuộc khu vực Bắc Trung Bộ. Đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững”, Dự án “Đánh giá sức chịu tải các sông liên tỉnh, liên quốc gia thuộc lưu vực sông Sê San và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững”: đơn vị đã hoàn thiện hồ sơ của toàn dự án và trình Bộ Tài nguyên và Môi trường xin ý kiến về việc thực hiện quy trình phê duyệt kết quả đánh giá sức chịu tải và Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt các sông liên tỉnh, liên quốc gia.

- Nhiệm vụ “Quan trắc quốc gia tài nguyên nước năm 2023”: hoàn thành công tác phân tích mẫu nước với số lượng mẫu Toàn diện: 32 mẫu; Sắt chuyên môn: 28 mẫu; Nhiễm bẩn: 26 mẫu; Vi lượng (nội bộ): 550 mẫu; gửi đi phân tích mẫu vi lượng ngoại bộ: 28 mẫu và hoàn thành công tác lập báo cáo kết quả phân tích chất lượng nước năm 2023 của dự án tại 02 vùng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

- Nhiệm vụ “Quan trắc môi trường nước dưới đất”: Trung tâm phối hợp với các Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc, Trung, Nam hoàn thành công tác lấy và phân tích mẫu 04 đợt trong năm, cập nhật kết quả phân tích chất lượng nước lên cơ sở dữ liệu và công tác lập báo cáo quan trắc môi trường năm 2023.

- Dự án “Điều tra tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước”: hoàn thành công tác phân tích mẫu của dự án.

Ngoài thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, đơn vị đã chủ động tìm kiếm, thực hiện các Hợp đồng dịch vụ theo chức năng nhiệm vụ được giao với tổng giá trị trên 9,6 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Trung tâm cũng chú trọng thực hiện tốt các nhiệm vụ trong công tác tổ chức bộ máy và cán bộ, kiện toàn bộ máy lãnh đạo của đơn vị, công tác đào tạo, tuyển dụng, đảm bảo chế độ chính sách, lao động, tiền lương cho đội ngũ cán bộ, viên chức, làm tốt công tác Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng,...

Theo Kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2024, Trung tâm tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn được giao gồm: 03 nhiệm vụ Chính phủ, 01 nhiệm vụ cấp Bộ, 02 nhiệm vụ quy hoạch, 01 nhiệm vụ đặc thù, 01 Đề tài Khoa học công nghệ cấp Bộ, cụ thể:

- Đề án “Tổng kiểm kê tài nguyên nước quốc gia giai đoạn đến năm 2025”

- Dự án “Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải các sông liên tỉnh, liên quốc gia thuộc khu vực Bắc Trung Bộ. Đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững” và Dự án “Đánh giá sức chịu tải các sông liên tỉnh, liên quốc gia thuộc lưu vực sông Sê San và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường nước phục vụ phát triển kinh tế xã hội bền vững”.

- Dự án “Điều tra đánh giá lập bản đồ tài nguyên nước và chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế - xã hội lưu vực sông Cả”

- Dự án “Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Cả thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050”

- Dự án “Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Kôn – Hà Thanh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050”

- Nhiệm vụ “Quan trắc Quốc gia tài nguyên nước”

- Nhiệm vụ “Quan trắc môi trường nước dưới đất”

 - Nhiệm vụ Khoa học công nghê cấp bộ mã số TNMT.2024.01.10: Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí, chỉ số đánh giá phân vùng mức độ khan hiếm nước dưới đất tại lưu vực sông liên tỉnh. Áp dụng thí điểm tại lưu vực sông Kôn – Hà Thanh

- Ngoài thực hiện các nhiệm vụ Nhà nước giao, đơn vị sẽ tích cực hơn trong công tác tìm kiếm, ký kết các hợp đồng dịch vụ về lĩnh vực tài nguyên nước theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, tăng cường hiệu quả hoạt động của công tác đấu thầu; đồng thời liên hệ với các đơn vị trong, ngoài ngành nhằm xuất các nhiệm vụ mở mới năm 2024 và các năm tiếp theo.

z5098310822335 7d56156841bd8a5234c7cd8f1fb84ed4Ông Nguyễn Ngọc Hà - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà đã ghi nhận và chúc mừng những thành tích mà tập thể Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước đã đạt được trong năm 2023. Ông Hà hy vọng, với những kết quả đơn vị đã đạt được, bước sang năm 2024 với sự quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, tinh thần trách nhiệm của tập thể CBVC, Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước sẽ ngày càng phát triển vững mạnh và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

z5098339852356 e1a870debbf45e2fb075dd63208fbc6eÔng Phạm Huy Thông - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Phạm Huy Thông đánh giá cao các kết quả đạt được của đơn vị trong lĩnh vực tài nguyên nước, đồng thời đề nghị, trong thời gian tới, ngoài thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Trung tâm cần tích cực mở rộng thị trường, tìm kiếm các hợp đồng dịch vụ để tạo thêm công ăn việc làm cho viên chức, người lao động, tăng nguồn thu cho đơn vị.

Tại Hội nghị Tổng kết, Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước đã tổ chức lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Bảo vệ và Phát triển nguồn nước cho bà Lê Thị Hương và Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính cho ông Nguyễn Tuấn Linh.

z5098306020309 3c200b895053f08502f543f8c39460ed

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

z5098314101400 b1647a07dafe6fefe29ee56423452129

z5098316378118 1f96e6b5887c510e403f55c10c9c5d73

z5098324927217 f4a60005c3b400a55c4da2b5cdde6a75

 

Tác giả: Admin Warapo


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Video sự kiện

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

Playlist: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23

1.2024

2.2024

 

  • Tin mới nhất
  • Tin xem nhiều nhất

Liên kết web

Bộ Tài nguyên và Môi trường Cục quản lý tài nguyên nước Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia Tổng cục địa chất và khoáng sản Dự án BRG Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam Ủy ban sông Mê Kông Hội địa chất thủy văn Việt Nam

Thống kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay396
mod_vvisit_counterTrong tuần2587
mod_vvisit_counterTrong tháng54103
mod_vvisit_counterTất cả4255233

We have: 58 guests online