Văn phòng
Thứ hai, 16 Tháng 2 2015

Chánh văn phòng: Bùi Thị Thanh Thủy

Địa chỉ liên hệ: Trung tâm chất lượng và bảo vệ tài nguyên nước - Số 93/95 - Vũ Xuân Thiều - Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội
Điện thoại: 098.626.5315 - 0243.674.0592 - Fax: 0243.674.0592

Điều 1. Vị trí và chức năng

Văn phòng là tổ chức trực thuộc Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Trung tâm thực hiện công tác thông tin, tổng hợp, phục vụ các hoạt động của Lãnh đạo Trung tâm theo chương trình, kế hoạch công tác; quản lý, tổ chức thực hiện nội quy, quy chế, công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, tuyên truyền, thi đua khen thưởng, quốc phòng - an ninh; tổ chức bộ máy, viên chức, người lao động, tiền lương, chế độ chính sách, đào tạo và cải cách hành chính của Trung tâm.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Về công tác hành chính, văn thư, lưu trữ:

a) Chủ trì xây dựng, trình Giám đốc Quy chế làm việc của Trung tâm; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện sau khi được ban hành.

b) Chủ trì tổ chức các cuộc họp sản xuất tháng, Hội nghị sơ kết năm, Hội nghị tổng kết năm, Lễ kỷ niệm và các cuộc họp của Lãnh đạo Trung tâm để xử lý các công việc thường xuyên; tổng hợp và hoàn thiện biên bản cuộc họp, thông báo, đôn đốc việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Trung tâm bằng văn bản để các tổ chức có liên quan biết, thực hiện;

c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức hội nghị, hội thảo và các hoạt động khác của Trung tâm;

d) Tổ chức phục vụ các chuyến công tác của lãnh đạo, cán bộ Trung tâm;

đ) Tổ chức thực hiện công tác hành chính, quản trị, lễ tân, khánh tiết, y tế, bảo vệ, vệ sinh cơ quan và các dịch vụ khác của cơ quan;

e) Quản lý quỹ lương của Trung tâm;

g) Quản lý cơ sở vật chất, tài sản, phương tiện, trang thiết bị, điện, nước, hệ thống thông tin liên lạc tại Trung tâm;

h) Quản lý hệ thống mạng điện thoại, mạng internet và vận hành trang tin điện tử của Trung tâm;

i) Lập kế hoạch và thực hiện mua sắm trang thiết bị, vật tư, văn phòng phẩm; tổ chức thực hiện công tác bảo dưỡng, sửa chữa đối với phương tiện, trang thiết bị đảm bảo nhu cầu hoạt động của Trung tâm;

k) Thực hiện công tác kiểm kê tài sản  hàng năm của Trung tâm.

l) Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ; kiểm tra thể thức và thủ tục trong việc ban hành văn bản của Trung tâm; ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện công tác văn thư, lưu trữ;

2. Về công tác tổ chức cán bộ:

a) Chủ trì xây dựng, trình Giám đốc Quy chế tuyển dụng của Trung tâm; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện sau khi được ban hành;

b) Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ xây dựng vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Trung tâm;

c) Quản lý, tổ chức thực hiện công tác tổ chức bộ máy; tổng hợp và hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ trình lãnh đạo Trung tâm;

d) Quản lý, xây dựng, tổ chức thực hiện quy hoạch cán bộ trong Trung tâm. Tổ chức thực hiện công tác đánh giá, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm cán bộ, tiếp nhận, điều động, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý của Trung tâm; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý cán bộ của Trung tâm;

đ) Tổ chức thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý của Trung tâm; thường trực Hội đồng lương của Trung tâm;

e) Xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bồi dưỡng và đào tạo của Trung tâm; thường trực Hội đồng tuyển dụng của Trung tâm;

g) Tổng hợp, thực hiện công tác thu đua, khen thưởng của Trung tâm; thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng của Trung tâm;

h) Tham gia phối hợp xây dựng các chương trình, dự án, đề án có nội dung liên quan đến công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, viên chức, lao động, tiền lương, đào tạo theo yêu cầu của Giám đốc Trung tâm và Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia;

i) Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền tại Trung tâm;

k) Tổ chức thực hiện công tác an toàn, bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ, thiên tai;

l) Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Trung tâm;

3. Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính của Trung tâm.

4. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Văn phòng có Chánh Văn phòng và không quá 02 Phó Chánh Văn phòng.

Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm về các nhiệm vụ được giao; điều hành mọi hoạt động của Văn phòng.

Phó Chánh Văn phòng giúp việc Chánh Văn phòng, chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng về lĩnh vực công tác được phân công.

2. Các chuyên viên, nhân viên thực hiện chế độ làm việc theo quy định, quy chế hiện hành; chịu trách nhiệm thi hành và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được lãnh đạo Văn phòng phân công.

 

Video sự kiện

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

Playlist: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23

Photo 11 30 13 12-01-2018

Photo 11 30 18 12-01-2018

 

  • Tin mới nhất
  • Tin xem nhiều nhất

Liên kết web

Bộ Tài nguyên và Môi trường Cục quản lý tài nguyên nước Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia Tổng cục địa chất và khoáng sản Dự án BRG Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam Ủy ban sông Mê Kông Hội địa chất thủy văn Việt Nam

Thống kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay48
mod_vvisit_counterTrong tuần123
mod_vvisit_counterTrong tháng1994
mod_vvisit_counterTất cả1553745

We have: 29 guests online