Phòng Kế hoạch - Tài chính
Thứ hai, 16 Tháng 2 2015

Trưởng phòng: Tống Thủy Nguyên

Email:   

Địa chỉ liên hệ: Trung tâm chất lượng và bảo vệ tài nguyên nước - Số 93/95 - Vũ Xuân Thiều - Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội

Điện thoại: (0243) 216 1345

Điều 1. Vị trí và chức năng

Phòng Kế hoạch – Tài chính là tổ chức trực thuộc Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Trung tâm thực hiện tổ chức và quản lý công tác kế hoạch, tài chính, kế toán của Trung tâm

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Giúp Giám đốc Trung tâm quản lý và điều hành công tác kế hoạch, tài chính, kế toán thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm. Trực tiếp triển khai thực hiện các công tác kế hoạch, tài chính, kế toán của Trung tâm.

2. Về công tác kế hoạch:

a) Chủ trì xây dựng chương trình kế hoạch phát triển dài hạn, năm năm, hàng năm đối với các lĩnh vực hoạt động của Trung tâm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Chủ trì tổ chức công tác nghiệm thu cấp cơ sở các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch được giao; là Thư ký Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở;

c) Chủ trì tổng hợp danh mục nhiệm vụ mở mới hàng năm; tổng hợp hồ sơ liên quan của các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn mở mới, hoàn thành trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

d) Tổng hợp, tổ chức lập kế hoạch, thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước hàng năm;

đ) Tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện triển khai các đề án, dự án, nhiệm vụ được giao;

e) Tham gia xây dựng các định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá sản phẩm thuộc lĩnh vực tài nguyên nước theo phân công của Giám đốc Trung tâm.

2. Công tác tài chính, kế toán:

a) Chủ trì xây dựng và trình Giám đốc Trung tâm Quy chế chi tiêu nội bộ và chi tiêu tài chính khác của Trung tâm; tổ chức thực hiện sau khi ban hành;

b) Thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của đơn vị dự toán cấp III; Tổ chức thực hiện các công tác kế toán và quyết toán các hoạt động thu, chi ngân sách nhà nước và các nguồn khác theo đúng quy định của Nhà nước;

c) Tổ chức công khai thông tin về dự toán và quyết toán, thu chi ngân sách của Trung tâm.

3. Quản lý tài sản:

a) Chủ trì xây dựng danh mục, dự toán kinh phí mua sắm, sửa chữa tài sản hàng năm của đơn vị trình cấp có thẩm quyền;

b) Đề xuất phương án quản lý, mua sắm, xử lý tài sản nhà nước (điều chuyển, thu hồi, nhượng bán, thanh lý); Tổ chức thực hiện việc mua sắm tài sản sau khi được phê duyệt;

c) Tổng hợp báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và kết quả kiểm kê tài sản nhà nước theo quy định của pháp luật. Quản lý hồ sơ, tài sản và các nguồn lực khác được giao.

4. Thống kê báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo phòng Kế hoạch – Tài chính có Trưởng phòng và không quá 02 Phó trưởng phòng.

Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm về các nhiệm vụ được giao và điều hành mọi hoạt động của phòng.

Phó trưởng phòng giúp việc cho Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về lĩnh vực công tác được phân công.

2. Các chuyên viên, nhân viên thực hiện chế độ làm việc theo quy định, quy chế hiện hành; chịu trách nhiệm thi hành và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được lãnh đạo phòng phân công.

 

Video sự kiện

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

Playlist: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23

Photo 11 30 13 12-01-2018

Photo 11 30 18 12-01-2018

 

  • Tin mới nhất
  • Tin xem nhiều nhất

Liên kết web

Bộ Tài nguyên và Môi trường Cục quản lý tài nguyên nước Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia Tổng cục địa chất và khoáng sản Dự án BRG Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam Ủy ban sông Mê Kông Hội địa chất thủy văn Việt Nam

Thống kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay33
mod_vvisit_counterTrong tuần108
mod_vvisit_counterTrong tháng1979
mod_vvisit_counterTất cả1553730

We have: 14 guests online