Trưởng phòng: Tống Thủy Nguyên

Email:    Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Địa chỉ liên hệ: Trung tâm chất lượng và bảo vệ tài nguyên nước - Số 93/95 - Vũ Xuân Thiều - Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội

Điện thoại: (0243) 216 1345

Điều 1. Vị trí và chức năng

Phòng Kế hoạch - Tài chính là tổ chức trực thuộc Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc quản lý và tổ chức thực hiện công tác kế hoạch, tài chính, kế toán, thống kê thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Giúp Giám đốc quản lý và điều hành công tác kế hoạch, tài chính, kế toán và thống kê của Trung tâm. Thực hiện trách nhiệm của đơn vị dự toán cấp III đối với đơn vị trực thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

 

2. Công tác kế hoạch:

 

a) Chủ trì xây dựng, trình Giám đốc kế hoạch dài hạn, 5 năm, 3 năm và hàng năm của Trung tâm;

 

b) Chủ trì tổng hợp, trình Giám đốc danh mục, dự toán kinh phí các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn, đề tài khoa học công nghệ mở mới hàng năm;

 

c) Tổng hợp hồ sơ dự thầu, tham gia đấu thầu và hoàn thiện hồ sơ quyết toán các hạng mục công trình, các dự án khi hoàn thành;

 

d) Chủ trì thực hiện việc mua sắm vật tư, thiết bị phục vụ cho việc thi công các dự án theo đúng quy định của Nhà nước và Trung tâm;

 

đ) Chủ trì tổ chức công tác nghiệm thu cấp cơ sở, tham gia nghiệm thu cấp quản lý các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch được giao;

 

e) Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

 

3. Công tác tài chính, kế toán:

 

a) Tổ chức thực hiện công tác tài chính, kế toán và quyết toán theo quy định hiện hành;

 

b) Ghi chép, phản ánh chính xác, kịp thời toàn bộ các hoạt động kinh tế phát sinh trong quá trình sản xuất từ nguồn vốn ngân sách cấp và sản xuất dịch vụ khác theo đúng nguyên tắc, phương pháp, quy định hiện hành của Nhà nước;

 

c) Tham mưu, đề xuất các giải pháp, biện pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính của Trung tâm;

 

d) Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ;

 

đ) Xây dựng và trình Giám đốc phê duyệt báo cáo tài chính của đơn vị dự toán cấp III đối với đơn vị trực thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, báo cáo quyết toán các nguồn kinh phí sự nghiệp, dịch vụ và sản xuất khác hàng năm của đơn vị trực thuộc Trung tâm theo quy định.

 

4. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao.

 

5. Quản lý tài sản của Nhà nước tại Trung tâm:

 

a) Đề xuất phương án quản lý, mua sắm, xử lý tài sản nhà nước (điều chuyển, thu hồi, nhượng bán, thanh lý) thuộc Trung tâm theo quy định hiện hành; chủ trì tổ chức thực hiện việc mua sắm tài sản sau khi được cấp trên phê duyệt;

 

b) Kiểm tra, giám sát việc chấp hành chế độ mua sắm, quản lý, sử dụng vốn, vật tư, nguyên vật liệu, các trang thiết bị, các khoản chi phí khác, phục vụ nhiệm vụ do nhà nước giao và dịch vụ sản xuất khác;

 

c) Phối hợp với các phòng liên quan để tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện các quy định về định mức, quy chế chi tiêu nội bộ, quy định về chế độ khoán - trả lương, phân phối tiền lương, tiền thưởng.

 

6. Hướng dẫn, giám sát và tổng hợp tình hình thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với các phòng chức năng, nghiệp vụ thuộc Trung tâm theo phân công của Giám đốc.

 

7. Chủ trì xây dựng, soạn thảo các văn bản có liên quan đến công tác kế hoạch, tài chính, kế toán, thống kê thuộc thẩm quyền quản lý của Trung tâm trình Giám đốc ban hành.

 

8.Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc Trung tâm.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

11.  Lãnh đạo phòng Kế hoạch – Tài chính có Trưởng phòng và 01 Phó Trưởng phòng.

 

a) Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm về các nhiệm vụ được giao và điều hành mọi hoạt động của phòng.

 

b) Phó Trưởng phòng giúp việc Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về lĩnh vực công tác được phân công.

 

12.  Viên chức, người lao động thực hiện chế độ làm việc theo quy định, quy chế làm việc của Trung tâm; chịu trách nhiệm thi hành và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được Lãnh đạo phòng phân công.

 

 

Video sự kiện

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

Playlist: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23

1.2024

2.2024

 

  • Tin mới nhất
  • Tin xem nhiều nhất

Liên kết web

Bộ Tài nguyên và Môi trường Cục quản lý tài nguyên nước Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia Tổng cục địa chất và khoáng sản Dự án BRG Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam Ủy ban sông Mê Kông Hội địa chất thủy văn Việt Nam

Thống kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay547
mod_vvisit_counterTrong tuần2738
mod_vvisit_counterTrong tháng54254
mod_vvisit_counterTất cả4255384

We have: 25 guests online