Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang: Các đơn vị cần tập trung, quyết liệt hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2015
Thứ ba, 07 Tháng 4 2015

 

Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang phát biểu chỉ đạo tại Hội nghịBộ trưởng Nguyễn Minh Quang phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Chiều 6/4, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác quý I năm 2015. Dự và chủ trì hội nghị có Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang, các Thứ trưởng Trần Hồng Hà, Chu Phạm Ngọc Hiển, Nguyễn Thị Phương Hoa, Nguyễn Thái Lai, Nguyễn Linh Ngọc, Bùi Cách Tuyến. Tham dự hội nghị còn có lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ.

Tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Bộ TN&MT, Thứ trưởng Trần Hồng Hà đã báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện công tác quý I và các nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2015. Theo đó, trong quý I, các đơn vị trực thuộc Bộ tập trung triển khai các nhiệm vụ, kế hoạch được giao; ban hành và đôn đốc triển khai Chương trình hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015; xây dựng và triển khai Chương trình công tác, Chương trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 của Bộ; tổ chức giao và hướng dẫn thực hiện kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015. Tăng cường công tác cải cách hành chính, tiếp tục xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của Bộ; quán triệt, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; đẩy mạnh sự phối hợp của các tổ chức đảng, đoàn thể trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức, triển khai thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ cải cách hành chính.

a2 7 4 15 1Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Hội nghị

Cụ thể, trong quý I năm 2015, Bộ đã hoàn thiện dự thảo Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo theo ý kiến của các đại biểu Quốc hội trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp thứ 35; trình Chính phủ cho ý kiến về dự án Luật khí tượng thủy văn; tập trung xây dựng, trình ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật bảo vệ môi trường năm 2014, đến nay Chính phủ đã ban hành 04 Nghị định, 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Ban hành theo thẩm quyền 16 Thông tư, Thông tư liên tịch thuộc các lĩnh vực của Bộ.

Bộ đã hoàn thành chấm điểm và công bố kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2013 các Tổng cục, Cục trực thuộc Bộ và hoàn thành việc thẩm định kết quả tự chấm điểm CCHC năm 2014 của Bộ; rà soát, lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) cấp quốc gia; tổ chức thành công Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng thế giới năm 2015; tổ chức thành công phiên họp lần thứ 21 Hội đồng Ủy hội sông Mê Công quốc tế tại Việt Nam; tham dự Hội nghị Bộ trưởng Môi trường các nước Tiểu vùng Mê Công mở rộng lần thứ 4 tại Myanmar; công bố Báo cáo đặc biệt của Việt Nam về quản lý rủi ro thiên tai và hiện tượng cực đoan nhằm thúc đẩy thích ứng với biến đổi khí hậu; phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức chương trình Giờ Trái đất năm 2015; tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo và Nghị định hướng dẫn thi hành; hoàn thiện kế hoạch và công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội biển Đông Á lần thứ 5 tại Việt Nam...

Nhìn chung, kết quả đạt được trong 3 tháng đầu năm là hết sức tích cực, hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước trên cả 08 lĩnh vực ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, một số nhiệm vụ còn chậm; việc triển khai công tác CCHC của Bộ vẫn còn có nhiều hạn chế do lãnh đạo đơn vị chưa quan tâm đúng mức, thiếu quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành; công tác giám sát, kiểm tra việc giải quyết các thủ tục hành chính ở địa phương, cơ sở chưa được quan tâm đúng mức...

a3 7 4 15Toàn cảnh Hội nghị

 

Trong tháng 4 và quý II năm 2015, các đơn vị tiếp tục tập trung rà soát, đôn đốc thực hiện Chương trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 của Bộ; tiếp tục kiện toàn nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng một cửa đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính; chủ trì triển khai các kế hoạch CCHC năm 2015; phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm soát chặt chẽ các thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành TN&MT lần III; tiếp tục tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực tài nguyên và môi trường; tập trung giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc thẩm quyền của Bộ và các vụ việc Thủ tướng Chính phủ giao...

Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Luật Đất đai, tổng hợp, tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành Luật Đất đai; tiếp tục hoàn thiện quy trình vận hành liên hồ chứa trong mùa cạn hằng năm trên các lưu vực sông; tập trung xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản; tập trung lực lượng khẩn trương xây dựng trình Bộ trưởng ký ban hành các Thông tư hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường nhất là 08 Thông tư phải ban hành trong tháng 4/2015; Hoàn thiện nội dung Chương trình Hỗ trợ ứng phó với BĐKH (SP-RCC) giai đoạn 2016-2020; chuẩn bị tốt cho Hội nghị Địa danh khu vực Đông Nam Á diễn ra trong tháng 5; tập trung hoàn thiện dự thảo Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo trình Quốc hội; xây dựng Đề án hợp tác quốc tế trong lĩnh vực điều tra, đánh giá và bảo tồn các hệ sinh thái biển, quản lý rủi ro thiên tai và ô nhiễm môi trường các vùng biển và ven biển Việt Nam đến năm 2020; tập trung xây dựng thể chế, cơ chế quản lý nhà nước trong lĩnh vực viễn thám; hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thu nhận, lưu trữ, xử lý, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của các đơn vị đã đóng góp cho sự thành công của ngành tài nguyên và môi trường trong quý I năm 2015. Bộ trưởng mong rằng các đơn vị trong toàn ngành tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sức mạnh, trí tuệ tập thể để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

"Từ nay đến hết quý II thời gian không còn nhiều, đề nghị các đơn vị tập trung quyết liệt triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ trong quý II và kế hoạch năm 2015, phấn đầu thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ Bộ Tài nguyên và môi trường nhiệm kỳ 2015 - 2020 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đại hội thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường lần thứ III và các sự kiện lớn của đất nước của ngành" - Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang nhấn mạnh.

Để hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ năm 2015 của toàn ngành tài nguyên và môi trường, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị cần khẩn trương, tập trung hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật ngành tài nguyên và môi trường, nhất là các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp; tiếp tục lấy nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính là trọng tâm; tăng cường việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính;... Đặc biệt, chuẩn bị tổ chức tốt các sự kiện lớn của ngành, trước mắt là Đại hội Biển Đông Á lần thứ 5 tại Việt Nam, giao lưu trực tuyến với người dân và doanh nghiệp trong quý II năm 2015...

Bên cạnh đó, Bộ trưởng yêu cầu, các đơn vị cần tập trung rà soát, sắp xếp gọn nhẹ bộ máy hoạt động tăng hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà nước ngành tài nguyên và môi trường, trong đó có các cơ quan báo chí của ngành; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ngành TN&MT, cung cấp các thông tin tổng hợp, thiết thực phục vụ cho người dân và doanh nghiệp...

Cũng tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Bộ, Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang đã tặng hoa chúc mừng Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến đã được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước phong hàm Giáo sư. Bộ trưởng mong muốn Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến tiếp tục phát huy tâm huyết và trí tuệ đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước và ngành tài nguyên và môi trường.

a4 7 4 15Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang tặng hoa chúc mừng Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến được phong hàm Giáo sư

(Theo monre.gov.vn) 

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Video sự kiện

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

Playlist: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23

1.2024

2.2024

 

  • Tin mới nhất
  • Tin xem nhiều nhất

Liên kết web

Bộ Tài nguyên và Môi trường Cục quản lý tài nguyên nước Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia Tổng cục địa chất và khoáng sản Dự án BRG Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam Ủy ban sông Mê Kông Hội địa chất thủy văn Việt Nam

Thống kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay825
mod_vvisit_counterTrong tuần13398
mod_vvisit_counterTrong tháng24230
mod_vvisit_counterTất cả4144457

We have: 68 guests online