Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia: 7 năm xây dựng và phát triển
Chủ nhật, 08 Tháng 3 2015

a1 8 3 2015Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Trung tâm QH&ĐT TNNQG vì thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2010-2015

Ngày 4/3, tại Hà Nội, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2010-2015 và Đón nhận Huân chương Lao động Hạng Ba. Đến dự hội nghị có Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thái Lai cùng lãnh đạo, nguyên Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Phạm Khôi Nguyên, đại diện các Cục, Vụ, Văn phòng Bộ và Trung tâm.

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước quốc gia được thành lập theo Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04/3/2008 của Chính phủ, trong quá trình kiện toàn tổ chức, bộ máy của Bộ TN&MT, có ý nghĩa nhằm cụ thể hóa sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và của ngành trong công tác điều tra, quy hoạch, quan trắc, bảo vệ và dự báo tài nguyên nước phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Mặc dù được thành lập năm 2008, nhưng các đơn vị nòng cốt trực thuộc Trung tâm đã có quá trình lịch sử hình thành, phát triển lâu dài, một số đơn vị đã trải qua thời gian 30 - 40 năm hình thành và phát triển như các Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Đội ngũ cán bộ chủ chốt của cơ quan Trung tâm là lực lượng cán bộ quản lý và chuyên môn kỹ thuật được Bộ TN&MT điều chuyển từ Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Cục Quản lý tài nguyên nước, Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia và các tổ chức chuyên môn trong và ngoài Bộ có liên quan đến lĩnh vực tài nguyên nước.

a2 8 3 2015Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang phát biểu tại Hội nghị

 

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2010-2015 và phương hướng nhiệm vụ công tác giai đoạn 2016-2020, ông Tống Ngọc Thanh Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước Quốc gia cho biết: Ngay từ ngày đầu thành lập, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước quốc gia đã nhanh chóng bắt tay vào công việc, thực thi có hiệu quả nhiều nhiệm vụ quy hoạch, điều tra, quan trắc tài nguyên nước từ thành thị đến nông thôn, từ đồng bằng đến vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khan hiếm nước, vùng hải đảo xa xôi, vùng biên cương của Tổ quốc.

 

Các kết quả điều tra, quy hoạch, quan trắc tài nguyên nước do Trung tâm thực hiện đã góp phần quan trọng trong việc quy hoạch, sử dụng hiệu quả và bảo vệ tài nguyên nước của quốc gia. Đặc biệt trong năm 2014, Trung tâm đã đề xuất thành công xây dựng Chương trình “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng cao, vùng khan hiếm nước” và đề án “Quy hoạch tài nguyên nước các lưu vực sông liên tỉnh” để Bộ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

 

Theo đó, vừa qua Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã giao Bộ TN&MT tập trung tổ chức thực hiện việc rà soát, điều tra cơ bản tài nguyên nước cả nước, hướng dẫn các địa phương thực hiện điều tra cơ bản về tài nguyên nước; lập, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tài nguyên nước chung của cả nước theo quy định của Luật Tài nguyên nước. Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định phê duyệt Chương trình “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng cao, vùng khan hiếm nước”.

 

Có thể nói đây là một trong những thành công của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, khẳng định vai trò và vị thế của Trung tâm trong lĩnh vực quy hoạch và điều tra tài nguyên nước, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh nguồn nước.

 

Phát huy thành tích đã đạt được trong những năm qua, 5 năm tiếp theo (2015-2020), Trung tâm tiếp tục  tổ chức triển khai phong trào thi đua "Lao động giỏi", hăng hái thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác các mặt, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, áp dụng công nghệ mới trong công tác quy hoạch, điều tra tài nguyên nước; thi đua thực hiện có hiệu quả cao các chương trình, dự án quy hoạch, điều tra, đánh giá tài nguyên nước được giao nhằm phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước và sự phát triển bền vững của đất nước; đẩy mạnh phong trào tìm kiếm việc làm, đảm bảo đủ việc làm và nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho cán bộ công nhân viên toàn Trung tâm.

 

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang biểu dương những kết quả mà tập thể cán bộ Trung tâm Điều tra và Quy hoạch tài nguyên nước đã đạt được trong thời gian qua. Huân chương Lao động Hạng ba và nhiều phần thưởng cao quý khác của Đảng, Nhà nước và Bộ TN&MT trao tặng cho các tập thể, cá nhân của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia tại Hội nghị ngày hôm nay đã khẳng định sự phát triển của Trung tâm sau 7 năm thành lập với những thành tích rất đáng tự hào.

 

Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang cũng đánh giá cao những nỗ lực của Trung tâm trong việc xây dựng, duy trì được các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng và thiết thực. Các phong trào thi đua của Trung tâm đã được đổi mới, bám sát nhiệm vụ chuyên môn, đã thực sự động viên, tạo sức mạnh lan tỏa đến cán bộ, viên chức, người lao động hăng hái phấn đấu vươn lên, sáng tạo trong công tác. 

 

“Những kết quả đạt được của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước quốc gia trong thời gian qua là rất đáng trân trọng và tự hào. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn có một số bất cập,tồn tại trong công tác quy hoạch, điều tra, quan trắc, bảo vệ và dự báo tài nguyên nước, chưa đáp ứng đầy đủ những yêu cầu của sự phát triển kinh tế - xã hội và nhất là khi việc khai thác, sử dụng, bảo vệ, phát triển tài nguyên nước đang những sự diễn biến phức tạp. Chúng ta cần nhận thức đầy đủ rằng, Việt Nam là quốc gia thiếu nước, với trên 60% nước là từ bên ngoài chảy vào trong khi tài nguyên nước ngày một khan hiếm dần. Vì vậy Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia cần tập trung triển khai thực hiện những nhiệm vụ quan trọng về quy hoạch và điều tra tài nguyên nước phục vụ thiết thực cho công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của nền kinh tế cũng như cộng đồng xã hội, góp phần tích cực và có hiệu quả cho phát triển bền vững, bảo đảm quốc phòng, an ninh”. - Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang nhấn mạnh.

 

  Bên cạnh đó, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia cũng cần chú trọng việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo phương thức tổng hợp và đa mục tiêu, gắn kết chặt chẽ giữa khai thác, sử dụng với bảo vệ tài nguyên nước, kết hợp hài hòa lợi ích của các ngành, địa phương và cộng đồng trong mối tương quan tổng thể giữa thượng lưu, hạ lưu và giữa các ngành khác nhau nhằm đảm bảo cân bằng, đạt hiệu quả kinh tế - xã hội cao và bảo vệ môi trường, sinh thái; tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng điểm như: Chương trình điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước; đề án Quy hoạch tài nguyên nước các lưu vực sông liên tỉnh; và nhiệm vụ điều tra đánh giá sụt lún đất được Thủ tướng Chính phủ giao.

 

Mặt khác, trung tâm tiếp tục chủ động và phối hợp chặt chẽ với Cục Quản lý tài nguyên nước và các Vụ chức năng, các đơn vị trực thuộc Bộ có liên quan trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên nước nhằm xây dựng một hệ thống pháp luật về tài nguyên nước thống nhất, đồng bộ, có hiệu lực và hiệu quả cao; củng cố và phát triển nguồn nhân lực mạnh về chất lượng để đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ của Trung tâm và của Ngành. Xây dựng và phát triển đội ngũ chuyên gia, cán bộ khoa học và công nghệ có trình độ để tham mưu, định hướng, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ lớn của Ngành và tham gia các chương trình, dự án hợp tác quốc tế. Đồng thời, tăng cường hợp tác quốc tế để tranh thủ nguồn lực, kiến thức khoa học và công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực tài nguyên nước của khu vực và thế giới, phục vụ tốt cho các nhiệm vụ của Bộ TN&MT.

 

Song song với các nhiệm vụ trên, trung tâm cần đẩy mạnh phong trào thi đua trong những năm tới. Đảng ủy, lãnh đạo Trung tâm chỉ đạo tổ chức tốt công tác đại hội đảng các cấp theo yêu cầu chung của Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường, lập thành tích tiến tới Đại hội Đảng bộ Bộ và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

 

Cũng tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho tập thể Trung tâm Quy hoạch điều tra tài nguyên nước quốc gia vì thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2010 - 2015. Nhân dịp này, Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang và Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai cũng tặng quà lưu niệm cho Trung tâm.

Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang và Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai tặng quà lưu niệm cho Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước Quốc gia

a3 8 3 2015

a4 8 3 2015

Theo Thủy Nguyễn - monre.gov.vn

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Video sự kiện

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

Playlist: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23

z4171114350660 f4b7f5a239f1385a9bb0fc9ce06c379e

z4171114350660 f4b7f5a239f1385a9bb0fc9ce06c379e 1

 

  • Tin mới nhất
  • Tin xem nhiều nhất

Liên kết web

Bộ Tài nguyên và Môi trường Cục quản lý tài nguyên nước Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia Tổng cục địa chất và khoáng sản Dự án BRG Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam Ủy ban sông Mê Kông Hội địa chất thủy văn Việt Nam

Thống kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay848
mod_vvisit_counterTrong tuần3494
mod_vvisit_counterTrong tháng54721
mod_vvisit_counterTất cả3754433

We have: 20 guests online