Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027.
Thứ tư, 18 Tháng 5 2022

Sáng ngày 17/05/2022 tại Trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đến dự đại hội có đồng chí Nguyễn Quang Huy - Bí thư Ban thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tài nguyên và Môi trường; Về phía Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia có đồng chí: Tống Ngọc Thanh - Bí thư Đảng ủy (Tổng giám đốc), đồng chí Triệu Đức Huy - Phó Bí thư Đảng ủy (Phó Tổng giám đốc), đồng chí Lê Văn Tuyến Chủ tịch công đoàn trung tâm; Các đồng chí Bí thư các chi bộ trực thuộc, các đồng chí đại diện Lãnh đạo văn phòng trung tâm, các Ban và trung tâm trực thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia cùng 55 đại biểu chính thức tham dự Đại hội.

 Trong không khí thi đua của toàn thể đoàn viên thanh niên Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2022, hướng tới kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường và hòa trong không khí chào mừng Đại hội đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp tiến tới Đại hội ĐTN Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đại hội đại biểu Đoàn cơ sở TNCS Hồ Chí Minh Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia được tổ chức nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được của công tác đoàn và phong trào thanh niên khóa III; Đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm khóa IV, nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên ngày càng lớn mạnh, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp chung của Trung tâm; Bầu Ban Chấp hành Đoàn Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia khóa IV; Bầu đoàn đại biểu đại diện cho ý trí và nguyện vọng của tuổi trẻ Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia tham dự đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2027.

 Mở đầu đại hội, các đoàn viên thanh niên trung tâm đã thể hiện một số tiết mục văn nghệ chào mừng đại hội.

 Trong không khí thi đua của toàn thể đoàn viên thanh niên Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2022, hướng tới kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường và hòa trong không khí chào mừng Đại hội đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp tiến tới Đại hội ĐTN Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đại hội đại biểu Đoàn cơ sở TNCS Hồ Chí Minh Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia được tổ chức nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được của công tác đoàn và phong trào thanh niên khóa III; Đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm khóa IV, nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên ngày càng lớn mạnh, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp chung của Trung tâm; Bầu Ban Chấp hành Đoàn Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia khóa IV; Bầu đoàn đại biểu đại diện cho ý trí và nguyện vọng của tuổi trẻ Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia tham dự đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2027.

 Mở đầu đại hội, các đoàn viên thanh niên trung tâm đã thể hiện một số tiết mục văn nghệ chào mừng đại hội.

19f

19g

Tại đại hội, đồng chí Bùi Du Dương - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã báo cáo tổng kết công tác Đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022 và phương hướng nhiệm vụ công tác Đoàn nhiệm kỳ 2022 - 2027. Bằng những hình ảnh cụ thể, báo cáo đã nêu bật lên những thành tích đáng ghi nhận của Đoàn Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội trong hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Theo đồng chí, được sự quan tâm của lãnh đạo Trung tâm, sự chỉ đạo của Đảng ủy Trung tâm và Đoàn Bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường, hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ qua đạt được nhiều kết quả tốt đẹp.

19aĐồng chí Bùi Du Dương - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia báo cáo tại cuộc họp

 Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Tống Ngọc Thanh – Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà Đoàn Thanh niên Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017-2022, và đề nghị trong nhiệm kỳ mới Đoàn Thanh niên trung tâm cần phát huy hơn nữa nhưng mặt đã đạt được và sáng tạo, đổi mới các phương thức hoạt động, phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan. Luôn giữ vững là một trong các đơn vị đi đầu trong công tác Đoàn Thanh niên thuộc khối các cơ quan.

Bên cạnh đó, đồng chí Tống Ngọc Thanh cũng động viên Đoàn Thanh niên tiếp tục có những bước tiến mới trong việc đổi mới nội dung, phương thức, cách làm để linh hoạt thích ứng với tình hình nhiệm vụ thực tế của cơ quan; Phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo, xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và hành động, thực sự là đội dự bị tin cậy của Đảng. Tham gia chủ động, đề xuất các mô hình hoạt động theo chuyên môn của Trung tâm đang quản lý, đặc biệt về lĩnh vực tài nguyên nước. Cần triển khai cách làm, mô hình tuyên truyền thiết thực một cách lâu dài, bền vững, có độ lan tỏa rộng rãi và hiệu ứng xã hội tốt hơn. Trung tâm sẽ tiếp tục đồng hành, ủng hộ, tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên Trung tâm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, các hoạt động phong trào ngày càng phát triển đi vào thực chất.

19bĐồng chí Tống Ngọc Thanh – Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia phát biểu tại đại hội

Tại đại hội, đồng chí Nguyễn Quang Huy, Bí thư Ban thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tài nguyên và Môi trường phát biểu và có những chỉ đạo sâu sát đối với công tác Đoàn Trung tâm. Đồng chí đánh giá cao những thành tích đã đạt được của công tác Đoàn Trung tâm nhiệm kỳ vừa qua và động viên khích lệ công tác Đoàn và phong trào thanh niên sẽ tiếp tục phát huy những gì đã đạt được trong nhiệm kỳ tới. Đồng chí đánh giá cao những đóng góp của đoàn viên thanh niên Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đối với sự phát triển và các phong trào hoạt động của Đoàn thanh niên Bộ Tài nguyên và Môi trường.

19cĐồng chí Nguyễn Quang Huy - Bí thư Ban thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại đại hội

 Đại hội đã được nghe một số báo cáo tham luận của đoàn viên thanh niên Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia về các mảng công tác đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đại hội đã tiến hành khen thưởng, trao bằng khen của Đoàn Thanh niên Bộ Tài nguyên và Môi trường cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn.

19dĐồng chí Nguyễn Quang Huy - Bí thư Ban thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tài nguyên và Môi trường trao bằng khen cho các tập thể

19eĐồng chí Nguyễn Quang Huy - Bí thư Ban thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tài nguyên và Môi trường trao bằng khen cho các cá nhân

Đại hội đã thống nhất cao và bầu ra Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 15 đồng chí.
Thay mặt Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, đồng chí Bùi Du Dương cảm ơn và ghi nhận những ý kiến đóng góp rất tâm huyết, thẳng thắn, trách nhiệm trên tinh thần xây dựng của các đại biểu. Đoàn thanh niên sẽ tiếp tục tổ chức được những hoạt động thanh niên hữu ích, tạo sức lan tỏa, phát huy vai trò của công tác đoàn và phong trào thanh niên trong sự phát triển chung của ngành tài nguyên và môi trường.
Kết thúc đại hội, đồng chí Bùi Du Dương chúc mừng đại hội diễn ra thành công tốt đẹp. Đồng chí cảm ơn các vị khách quý, các vị đại biểu cũng như các Đoàn viên đã đến dự Đại hội và chúc Ban chấp hành Đoàn Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia nhiệm kỳ 2022 - 2027 sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đại hội đã đề ra.
Một số ảnh tại đại hội:

19h19i19k123124

 Theo nguồn NAWAPI

 

 

 

 

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Video sự kiện

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

Playlist: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23

1.2024

2.2024

 

  • Tin mới nhất
  • Tin xem nhiều nhất

Liên kết web

Bộ Tài nguyên và Môi trường Cục quản lý tài nguyên nước Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia Tổng cục địa chất và khoáng sản Dự án BRG Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam Ủy ban sông Mê Kông Hội địa chất thủy văn Việt Nam

Thống kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay1546
mod_vvisit_counterTrong tuần19208
mod_vvisit_counterTrong tháng61830
mod_vvisit_counterTất cả4182057

We have: 27 guests online