Hội nghị triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của lĩnh vực tài nguyên nước
Thứ sáu, 18 Tháng 2 2022

Chiều 16/2, tại trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia , Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành đã chủ trì Hội nghị triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của lĩnh vực tài nguyên nước do Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia phối hợp với Cục Quản lý tài nguyên nước, Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam và Viện Khoa học tài nguyên nước đồng tổ chức.

 Báo cáo tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia Tống Ngọc Thanh cho biết, thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 8/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022; Kế hoạch hành động của Chính phủ và Chương trình công tác năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, năm 2022, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia được Bộ giao triển khai lập Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Hồng – Thái Bình và Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Cửu Long để Bộ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Để triển khai thực hiện các quy hoạch tổng hợp lưu vực sông, Trung tâm đã thành lập Ban Chỉ đạo, điều hành, Ban cố vấn, Tổ chuyên gia cho từng quy hoạch; huy động tổng thể nguồn nhân lực của các đơn vị trong và ngoài Bộ để tập trung trí tuệ, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

 Về kế hoạch thực hiện các quy hoạch, trong năm 2022, Trung tâm tiếp tục thu thập bổ sung các thông tin tài liệu, dữ liệu có liên quan; tổ chức hội thảo về định hướng quản lý, khai thác, sử dụng, phát triển bền vững tài nguyên nước Đồng bằng sông Cửu Long; tiếp tục hoàn thiện công tác mô hình để tính toán các kịch bản quy hoạch, nội dung đánh giá hiện trạng lưu vực sông gồm: tài nguyên nước, khai thác, sử dụng nước, bảo vệ tài nguyên nước, kinh tế - xã hội…

Bên cạnh đó, Trung tâm sẽ tiếp tục hoàn thiện nội dung dự báo xu thế diễn biến tài nguyên nước, dự báo nhu cầu nước, xây dựng nội dung phân vùng chức năng nguồn nước, xác định lượng nước có thế phân bổ; tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương và các chuyên gia; xây dựng các phương án quy hoạch, phối hợp với Tư vấn lập Báo cáo Đánh giá môi trường chiến lược; họp Hội đồng liên ngành thẩm định quy hoạch để lấy ý kiến góp ý trước khi trình lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt dự kiến vào tháng 10/2022 đối với lưu vực sông Hồng - Thái Bình và tháng 11/2022 đối với lưu vực sông Cửu Long.

Cùng với việc tích cực triển khai lập Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Hồng - Thái Bình, sông Cửu Long, trong năm 2022, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia cũng tập trung nguồn lực triển khai nhiệm vụ “Điều tra, đánh giá sạt lở bờ sông và xây dựng hệ thống giám sát, cảnh báo mức độ sạt lở các sông chính vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.

Theo đó, nhiệm vụ tập trung điều tra, khảo sát, đo đạc bổ sung số liệu thủy văn, bùn cát, điều kiện địa chất thủy văn, địa chất công trình các sông chính quan trọng ở Đồng bằng sông Cửu Long; xác định các đoạn sông có nguy cơ xói lở, sạt lở nghiêm trọng; xây dựng hệ thống giám sát, cảnh báo mức độ sạt lở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời, đề xuất các giải pháp công trình và phi công trình với điều kiện địa chất công trình của từng khu vực dọc các sông lớn góp phần định hướng quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch bố trí, sắp xếp lại dân cư ven sông;…

 Tiếp tục Hội nghị, Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Châu Trần Vĩnh cho biết, trong năm 2022, Cục sẽ tập trung tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật phục vụ công tác quản lý nhà nước lĩnh vực tài nguyên nước. Trong đó, tập trung rà soát, sửa đổi Luật Tài nguyên nước 2012 theo yêu cầu của Quốc hội, Chính phủ; Rà soát, sửa đổi Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước.

Công bố và triển khai thực hiện 03 Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Bằng Giang-Kỳ Cùng; sông Sê San, sông SrePôk; Hoàn thành và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; 02 Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Hồng-Thái Bình và Đồng bằng sông Cửu Long; Triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 24/3/2021.

Cùng với đó, tập trung thực hiện kiểm kê tài nguyên nước quốc gia, giai đoạn đến năm 2025; Hoàn thành và vận hành hệ thống theo dõi, giám sát việc khai thác sử dụng và xả nước thải vào nguồn nước trên phạm vi toàn quốc.

Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tổng thể về an ninh tài nguyên nước, đề xuất các giải pháp trữ nước thông qua các giải pháp phi công trình. Tổ chức triển khai có hiệu quả các cơ chế điều phối, giám sát liên ngành trong quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ nguồn nước lưu vực sông; ...

“Triển khai thực hiện hiệu quả các dự án đánh giá sức chịu tải các sông liên tỉnh, liên quốc gia trên các lưu vực sông. Đây là một trong những nhiệm vụ nhằm khẳng định vị thế của lĩnh vực tài nguyên nước” - Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Châu Trần Vĩnh nhấn mạnh.

Theo ông Dương Hồng Sơn - Viện trưởng Viện Khoa học tài nguyên nước, trong năm 2022, Viện sẽ tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu khoa học theo hướng ứng dụng các công nghệ mới trong theo dõi, giám sát tài nguyên nước và các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước. Đặc biệt, tập trung xây dựng hệ thống cơ sở, thông tin, dữ liệu về tài nguyên nước đầy đủ, đồng bộ, phục vụ đắc lực cho công tác quản lý tài nguyên nước, hỗ trợ cho quá trình ra quyết định trong điều hòa, phân bổ và bảo vệ tài nguyên nước các lưu vực sông.

 Bà Nguyễn Thị Thu Linh, Quyền Chánh Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam báo cáo, trong năm 2022, Văn phòng sẽ tiếp tục theo sát tình hình khai thác sử dụng tài nguyên nước và các tài nguyên có liên quan tại các quốc gia thượng nguồn sông Mê Công, báo cáo kịp thời các vấn đề nóng trong lưu vực và các thông tin cập nhật quan trọng; tiếp tục đẩy mạnh hợp tác song phương, chia sẻ thông tin, số liệu với Campuchia, Lào; chuẩn bị các nội dung để tiếp tục đàm phán về Hiệp định về quy chế sử dụng nước dọc biên giới Việt Nam – Campuchia; Chuẩn bị nội dung và tổ chức tốt Hội nghị Bộ trưởng Hợp tác tài nguyên nước Mê Công- Lan Thương lần thứ hai; ….

Cùng với đó, Văn phòng sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong việc hỗ trợ sửa đổi Luật tài nguyên nước, các chính sách, chương trình, dự án về bảo đảm an ninh tài nguyên nước quốc gia, nhằm phục vụ tốt hơn nữa cho công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên nước.

 Phát biểu tại Hội nghị, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường đã góp ý, bổ sung một số nội dung về công tác hợp tác quốc tế, khoa học công nghệ, kế hoạch tài chính;… để các đơn vị thuộc lĩnh vực tài nguyên nước thực hiện tốt hơn nữa công tác năm 2022.

 Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Công Thành cho rằng, trước diễn biến của thiên tai, thời tiết bất thường, công tác quản lý tài nguyên nước thời gian tới đặt ra yêu cầu phải hành động nhanh hơn, quyết liệt hơn. Để thực hiện được điều này, các đơn vị quản lý tài nguyên nước cần phối hợp chặt chẽ, phát huy trí tuệ tập thể cùng nhau thực hiện các nhiệm vụ một cách hiệu quả, đảm bảo tiến độ và chất lượng đề ra góp phần nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên nước phục vụ mục tiêu phát triển bền vững.

 Trên cơ sở các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, Thứ trưởng chỉ đạo, lãnh đạo các đơn vị quản lý tài nguyên nước cần nỗ lực hơn nữa trong quá trình thực thi nhiệm vụ thể hiện rõ vai trò, chức năng quản lý Nhà nước về tài nguyên nước trên tất cả các mặt từ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đến triển khai ngoài thực địa.

 Tập trung nguồn lực triển khai thực hiện Quy hoạch tài nguyên nước quốc gia và các Quy hoạch lưu vực sông, Quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước. Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Hồng - Thái Bình, sông Cửu Long, đảm bảo tiến độ, chất lượng.

 Đồng thời, tập trung nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tổng thể về an ninh tài nguyên nước, đề xuất các giải pháp trữ nước thông qua các giải pháp phi công trình. Tổ chức triển khai có hiệu quả các cơ chế điều phối, giám sát liên ngành trong quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ nguồn nước lưu vực sông.

 Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện quy định của pháp luật về tài nguyên nước, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp trong công cuộc bảo vệ và phát triển tài nguyên nước. Thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, đề án, dự án Chính phủ, cấp Quốc gia, cấp Bộ, các dự án hợp tác quốc tế, đề tài khoa học... đã được phê duyệt.

5Toản thể Hội nghị chụp ảnh lưu niệm.

Theo nguồn Nawapi.gov.vn

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Video sự kiện

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

Playlist: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23

1.2024

2.2024

 

  • Tin mới nhất
  • Tin xem nhiều nhất

Liên kết web

Bộ Tài nguyên và Môi trường Cục quản lý tài nguyên nước Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia Tổng cục địa chất và khoáng sản Dự án BRG Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam Ủy ban sông Mê Kông Hội địa chất thủy văn Việt Nam

Thống kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay486
mod_vvisit_counterTrong tuần13059
mod_vvisit_counterTrong tháng23891
mod_vvisit_counterTất cả4144118

We have: 82 guests online