Tin tức trung tâm

Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Sáng ngày 17/05/2022 tại Trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đến dự đại hội có đồng chí Nguyễn Quang Huy - Bí thư Ban thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tài nguyên và Môi trường; Về phía Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia có đồng chí: Tống Ngọc Thanh - Bí thư Đảng ủy (Tổng giám đốc), đồng chí Triệu Đức Huy - Phó Bí thư Đảng ủy (Phó Tổng giám đốc), đồng chí Lê Văn Tuyến Chủ tịch công đoàn trung tâm; Các đồng chí Bí thư các chi bộ trực thuộc, các đồng chí đại diện Lãnh đạo văn phòng trung tâm, các Ban và trung tâm trực thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia cùng 55 đại biểu chính thức tham dự Đại hội.

 Trong không khí thi đua của toàn thể đoàn viên thanh niên Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2022, hướng tới kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường và hòa trong không khí chào mừng Đại hội đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp tiến tới Đại hội ĐTN Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đại hội đại biểu Đoàn cơ sở TNCS Hồ Chí Minh Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia được tổ chức nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được của công tác đoàn và phong trào thanh niên khóa III; Đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm khóa IV, nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên ngày càng lớn mạnh, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp chung của Trung tâm; Bầu Ban Chấp hành Đoàn Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia khóa IV; Bầu đoàn đại biểu đại diện cho ý trí và nguyện vọng của tuổi trẻ Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia tham dự đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2027.

 Mở đầu đại hội, các đoàn viên thanh niên trung tâm đã thể hiện một số tiết mục văn nghệ chào mừng đại hội.

 Trong không khí thi đua của toàn thể đoàn viên thanh niên Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2022, hướng tới kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường và hòa trong không khí chào mừng Đại hội đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp tiến tới Đại hội ĐTN Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đại hội đại biểu Đoàn cơ sở TNCS Hồ Chí Minh Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia được tổ chức nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được của công tác đoàn và phong trào thanh niên khóa III; Đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm khóa IV, nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên ngày càng lớn mạnh, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp chung của Trung tâm; Bầu Ban Chấp hành Đoàn Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia khóa IV; Bầu đoàn đại biểu đại diện cho ý trí và nguyện vọng của tuổi trẻ Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia tham dự đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2027.

 Mở đầu đại hội, các đoàn viên thanh niên trung tâm đã thể hiện một số tiết mục văn nghệ chào mừng đại hội.

19f

19g

Tại đại hội, đồng chí Bùi Du Dương - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã báo cáo tổng kết công tác Đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022 và phương hướng nhiệm vụ công tác Đoàn nhiệm kỳ 2022 - 2027. Bằng những hình ảnh cụ thể, báo cáo đã nêu bật lên những thành tích đáng ghi nhận của Đoàn Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội trong hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Theo đồng chí, được sự quan tâm của lãnh đạo Trung tâm, sự chỉ đạo của Đảng ủy Trung tâm và Đoàn Bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường, hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ qua đạt được nhiều kết quả tốt đẹp.

19aĐồng chí Bùi Du Dương - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia báo cáo tại cuộc họp

 Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Tống Ngọc Thanh – Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà Đoàn Thanh niên Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017-2022, và đề nghị trong nhiệm kỳ mới Đoàn Thanh niên trung tâm cần phát huy hơn nữa nhưng mặt đã đạt được và sáng tạo, đổi mới các phương thức hoạt động, phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan. Luôn giữ vững là một trong các đơn vị đi đầu trong công tác Đoàn Thanh niên thuộc khối các cơ quan.

Bên cạnh đó, đồng chí Tống Ngọc Thanh cũng động viên Đoàn Thanh niên tiếp tục có những bước tiến mới trong việc đổi mới nội dung, phương thức, cách làm để linh hoạt thích ứng với tình hình nhiệm vụ thực tế của cơ quan; Phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo, xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và hành động, thực sự là đội dự bị tin cậy của Đảng. Tham gia chủ động, đề xuất các mô hình hoạt động theo chuyên môn của Trung tâm đang quản lý, đặc biệt về lĩnh vực tài nguyên nước. Cần triển khai cách làm, mô hình tuyên truyền thiết thực một cách lâu dài, bền vững, có độ lan tỏa rộng rãi và hiệu ứng xã hội tốt hơn. Trung tâm sẽ tiếp tục đồng hành, ủng hộ, tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên Trung tâm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, các hoạt động phong trào ngày càng phát triển đi vào thực chất.

19bĐồng chí Tống Ngọc Thanh – Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia phát biểu tại đại hội

Tại đại hội, đồng chí Nguyễn Quang Huy, Bí thư Ban thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tài nguyên và Môi trường phát biểu và có những chỉ đạo sâu sát đối với công tác Đoàn Trung tâm. Đồng chí đánh giá cao những thành tích đã đạt được của công tác Đoàn Trung tâm nhiệm kỳ vừa qua và động viên khích lệ công tác Đoàn và phong trào thanh niên sẽ tiếp tục phát huy những gì đã đạt được trong nhiệm kỳ tới. Đồng chí đánh giá cao những đóng góp của đoàn viên thanh niên Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đối với sự phát triển và các phong trào hoạt động của Đoàn thanh niên Bộ Tài nguyên và Môi trường.

19cĐồng chí Nguyễn Quang Huy - Bí thư Ban thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại đại hội

 Đại hội đã được nghe một số báo cáo tham luận của đoàn viên thanh niên Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia về các mảng công tác đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đại hội đã tiến hành khen thưởng, trao bằng khen của Đoàn Thanh niên Bộ Tài nguyên và Môi trường cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn.

19dĐồng chí Nguyễn Quang Huy - Bí thư Ban thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tài nguyên và Môi trường trao bằng khen cho các tập thể

19eĐồng chí Nguyễn Quang Huy - Bí thư Ban thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tài nguyên và Môi trường trao bằng khen cho các cá nhân

Đại hội đã thống nhất cao và bầu ra Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 15 đồng chí.
Thay mặt Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, đồng chí Bùi Du Dương cảm ơn và ghi nhận những ý kiến đóng góp rất tâm huyết, thẳng thắn, trách nhiệm trên tinh thần xây dựng của các đại biểu. Đoàn thanh niên sẽ tiếp tục tổ chức được những hoạt động thanh niên hữu ích, tạo sức lan tỏa, phát huy vai trò của công tác đoàn và phong trào thanh niên trong sự phát triển chung của ngành tài nguyên và môi trường.
Kết thúc đại hội, đồng chí Bùi Du Dương chúc mừng đại hội diễn ra thành công tốt đẹp. Đồng chí cảm ơn các vị khách quý, các vị đại biểu cũng như các Đoàn viên đã đến dự Đại hội và chúc Ban chấp hành Đoàn Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia nhiệm kỳ 2022 - 2027 sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đại hội đã đề ra.
Một số ảnh tại đại hội:

19h19i19k123124

 Theo nguồn NAWAPI

 

 

 

 

 

Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

 

Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Điều tra - Bảo vệ tài nguyên nước, Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước.

Sáng 06/5/2022, tại Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước đã diễn ra Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Điều tra - Bảo vệ tài nguyên nước cho ông Đào Văn Dũng – Thạc sỹ Kỹ thuật địa chất. Chủ trì hội nghị là ông Nguyễn Minh Lân, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước. Cùng tham dự có lãnh đạo Trung tâm, lãnh đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ cùng toàn thể viên chức, người lao động phòng Điều tra - Bảo vệ tài nguyên nước.

.5f10cb592923eb7db232Bà Bùi Thị Thanh Thủy, Chánh văn phòng Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước công bố Quyết định

Tại buổi lễ, bà Bùi Thị Thanh Thủy, Chánh Văn phòng Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước đã công bố Quyết định số 36/QĐ-CLN của Giám đốc Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước về việc bổ nhiệm ông Đào Văn Dũng giữ chức Trưởng phòng Điều tra - Bảo vệ tài nguyên nước kể từ ngày 01/5/2022. Giám đốc Nguyễn Minh Lân đã trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng.

z3578710990551 8b04a216b212926bd25a4e7a17606368Ông Nguyễn Minh Lân, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước tặng hoa và trao quyết định

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Minh Lân, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước, đánh giá cao sự cố gắng của ông Đào Văn Dũng trong thời gian qua, đồng thời, bày tỏ mong muốn ông Đào Văn Dũng trên cương vị Trưởng phòng sẽ phát huy hơn nữa năng lực chuyên môn, xây dựng tập thể phòng Điều tra - Bảo vệ tài nguyên nước đoàn kết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đơn vị ngày càng phát triển vững mạnh.

bf1c1d840f81cddf9490Ông Nguyễn Minh Lân, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Chất lượng và bảo vệ tài nguyên nước phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Đào Văn Dũng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cấp uỷ đảng, Ban Lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động phòng Điều tra – Bảo vệ tài nguyên nước đã tin tưởng và tín nhiệm trong thời gian qua. Đồng thời, khẳng định, trên cương vị mới, sẽ nỗ lực, phấn đấu hết mình, phát huy hết năng lực của bản thân để cùng phòng Điều tra - Bảo vệ tài nguyên nước hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. 

a7e7e4a2fea73cf965b6Ông Đào Văn Dũng tân Trưởng phòng Điều tra - Bảo vệ tài nguyên nước phát biểu tại buổi lễ

 Một số hình ảnh tại buổi lễ:

2aa6d9d53baff9f1a0be

54c95559475c8502dc4d

Tác giả Admin Warapo

Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Điều tra - Bảo vệ tài nguyên nước, Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước.

 

Đại hội Chi đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 - 2024

Hòa trong không khí thi đua sôi nổi tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, ngày 08/4/2022, được sự cho phép của cấp ủy đảng, Lãnh đạo Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước, Chi đoàn Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước đã long trọng tổ chức Đại hội Đoàn TNCS HCM Khóa VI, nhiệm kỳ 2022 – 2024.

Tới tham dự Đại hội, có đồng chí Nguyễn Minh Lân, Bí thư Chi bộ Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước, đồng chí Tống Thanh Tùng, Ủy viên BCH Đoàn Bộ, Phó Bí thư Đoàn cơ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, đồng chí Tống Thủy Nguyên, Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước, cùng toàn thể các đồng chí đoàn viên trong Trung tâm.

Tại Đại hội, đồng chí Bùi Thị Thanh Thủy thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019 - 2022, phương hướng công tác đoàn trong nhiệm kỳ 2022 - 2024. Theo đó, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao và tạo điều kiện của Cấp ủy chi bộ, Lãnh đạo Trung tâm và Đoàn Thanh niên cấp trên, trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi đoàn Trung tâm đã đạt được nhiều kết quả nổi bật như: Tích cực tổ chức quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, nâng cao lý luận chính trị, kiến thức và các kỹ năng xã hội cho đoàn viên, tích cực tuyên truyền về các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; không ngừng nỗ lực trau dồi kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ nhằm đáp ứng các yêu cầu đặt ra; tích cực tham gia hoạt động phong trào công đoàn, Chi đoàn thanh niên Trung tâm và Đoàn thanh niên cấp trên tổ chức. Bên cạnh đó, Chi đoàn cũng tích cực phối hợp với Công đoàn tổ chức kỷ niệm các ngày lễ, tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, tham quan, nghỉ mát cho cán bộ, viên chức trong Trung tâm,..

Đại hội cũng đề ra những phương hướng, nhiệm vụ cụ thể, trọng tâm của nhiệm kỳ 2022 - 2024 trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; đạo đức, lối sống, ý thức pháp luật cho Đoàn viên thanh niên; công tác chuyên môn và các phong trào đoàn thể; công tác xây dựng Đoàn và mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; công tác phát triển Đảng.

Đại hội nhận được nhiều ý kiến tham luận đóng góp cho dự thảo Báo cáo tổng kết công tác đoàn thanh niên nhiệm kỳ 2019 - 2022 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 – 2024. Trong quá trình hoạt động Chi đoàn, các đoàn viên phần lớn là cán bộ kỹ thuật, thường xuyên phải tham gia công tác thực địa nên thời gian dành cho sinh hoạt đoàn còn gặp nhiều hạn chế. Trong nhiệm kỳ tới, các đoàn viên hy vọng sẽ có có nhiều chương trình, kế hoạch đẩy mạnh hoạt động giao lưu trong đơn vị và mở rộng kết nối với bên ngoài để nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng Chi đoàn Trung tâm ngày thêm vững mạnh.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Minh Lân, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Chi đoàn thanh niên Trung tâm đạt được trong nhiệm kỳ 2019– 2022, đồng chí đã chia sẻ những kinh nghiệm, những việc cần làm với mong muốn Đoàn thanh niên Trung tâm bằng tuổi trẻ, sức trẻ, phải thật sự nhiệt huyết, nỗ lực, cống hiến, xung kích, trải nghiệm để trưởng thành. Đồng chí cũng bày tỏ sự ủng hộ, đồng thuận từ các cấp ủy đảng, chính quyền; kỳ vọng BCH nhiệm kỳ 2022 - 2024 sẽ tiếp tục phát huy và đạt được nhiều thành công hơn nữa, xây dựng, quy tụ và phát triển Đoàn Thanh niên Trung tâm thực sự trở thành lực lượng nòng cốt góp phần nâng cao vị thế của Trung tâm.

3Đ/c Nguyễn Minh Lân, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước phát biểu tại Đại hội

Tham dự và chỉ đạo Đại hội, đồng chí Tống Thanh Tùng, Ủy viên BCH Đoàn Bộ, Phó Bí thư Đoàn cơ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia chúc mừng và ghi nhận những kết quả Chi đoàn đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí khẳng định, Chi đoàn Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước là Chi đoàn luôn đi đầu trong hoạt động phong trào đoàn thể, các đoàn viên luôn thể hiện đúng tinh thần thanh niên dám nghĩ, dám làm, nhiệt huyết có nhiều đồng chí trẻ nhưng cũng đã giữ những vị trí vai trò quan trọng trong công tác. Trong thời gian tới, đồng chí hy vọng Chi đoàn tiếp tục giữ vững tinh thần, phát huy hết khả năng, sự sáng tạo trong hoạt động đoàn. Đồng chí đặc biệt nhấn mạnh đến công tác kết hợp hoạt động đoàn với hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao năng lực công tác cho thế hệ trẻ đoàn viên thanh niên trong Trung tâm nói riêng và Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia nói chung.

4Đ/c Tống Thanh Tùng, Ủy viên BCH Đoàn Bộ, Phó Bí thư Đoàn cơ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia phát biểu tại Đại hội

Thay mặt Công đoàn Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước, đồng chí Tống Thủy Nguyên, Chủ tịch Công đoàn đã ghi nhận và biểu dương những thành quả đã đạt được của Chi đoàn trung tâm trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt nhấn mạnh đến tinh thần xung kích, khuấy động phong trào của các đoàn viên. Đồng thời bày tỏ mong muốn Chi đoàn Trung tâm tiếp tục có nhiều sáng kiến hoàn thành sứ mệnh phấn đấu vì một tập thể đoàn kết, thống nhất, quyết tâm xây dựng đơn vị vững mạnh.

Trên tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc Đại hội đã bầu ra BCH Chi đoàn nhiệm kỳ 2022 – 2024 gồm 05 đồng chí: Lê Duy Sỹ Cảnh, Nguyễn Văn Nhã, Nguyễn Tuấn Linh, Trịnh Đức Mạnh và Đỗ Danh Đại. Đại hội cũng bầu ra Đại biểu chính thức và đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đoàn cấp trên gồm 06 đồng chí. Đây đều là những cán bộ trẻ nòng cốt trong đơn vị có trách nhiệm cao trong công việc, nhiệt tình, tâm huyết với hoạt động đoàn thể.

Đại hội Chi đoàn Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước khóa VI nhiệm kỳ 2022 – 2024 đã thành công rực rỡ trong niềm phấn khởi, hân hoan của tập thể đoàn viên trung tâm, chuẩn bị hành trang cho một giai đoạn mới với nhiều cơ hội và thử thách.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

z3336568008605 74b3a882e23d5e580765f5eebdc49ee4

z3336553455752 98ddf154ffd90f9455819d010ac3a1c2

z3336553091514 d6d4cf4f6a5f2dcfb9bbabbeda254b90

z3336553228200 5286e6ee6752743b44097d635b466a96

z3336553572300 c0262b0e556c28c1fa86f6ca8596d521

Theo nguồn Admin

Đại hội Chi đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 - 2024

 

Lễ Kết nạp Đảng viên mới Chi bộ Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước

Ngày 18/01/2022, được sự đồng ý của Đảng bộ Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Chi bộ Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước đã long trọng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Đỗ Danh Đại, Chuyên viên Văn phòng. 

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Minh Lân - Bí thư Chi bộ cùng toàn thể Đảng viên thuộc Chi bộ Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước.

Lễ kết nạp Đảng viên mới được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục theo Hướng dẫn 01-HD/TW về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng. Thay mặt Chi bộ, đồng chí Nguyễn Minh Lân - Bí thư Chi bộ đã đọc và trao Quyết định kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú Đỗ Danh Đại.

12345Ông Nguyễn Minh Lân, Bí thư Chi bộ đọc Quyết định kết nạp Đảng tại buổi lễ

 2345Đồng chí Nguyễn Minh Lân, Bí thư Chi bộ trao Quyết định kết nạp Đảng

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bí thư đã ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của đồng chí Đỗ Danh Đại trong suốt thời gian qua và chúc mừng đồng chí sau một thời gian được bồi dưỡng, thử thách đã được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời yêu cầu đồng chí tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm trong việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, học tập, nâng cao nhận thức chính trị và năng lực chuyên môn, góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh và thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên

Dưới cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Đỗ Danh Đại đã đọc tuyên thệ, thể hiện niềm tin với Đảng và quyết tâm được cống hiến, rèn luyện. Đồng chí bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được trở thành người  đảng viên, đồng thời cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cấp ủy chi bộ, các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ đã luôn quan tâm, dìu dắt những lớp đảng viên kế cận và xin hứa sẽ nỗ lực không ngừng để hoàn thành nhiệm vụ của người Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

345Đồng chí Đỗ Danh Đại đọc tuyên thệ

Tại buổi lễ Chi bộ Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước cũng trao Quyết định công nhận chuyển Đảng chính thức cho đồng chí Phạm Văn Khuê, phòng Điều tra - Bảo vệ tài nguyên nước. Sau thời gian dự bị 12 tháng thử thách đồng chí đã đã khẳng định sự trưởng thành về trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tư tưởng lập trường vững vàng, xứng đáng được chính thức đứng vào hàng ngũ của Đảng.

45Đồng chí Nguyễn Minh Lân,Bí thư Chi bộ trao Quyết định chuyển Đảng chính thức

 Tác giả  Admin Warapo

 

Lễ Kết nạp Đảng viên mới Chi bộ Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước

 
Trang 123456

Trang 2 trong tổng số 6 trang

Video sự kiện

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

Playlist: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23

z4171114350660 f4b7f5a239f1385a9bb0fc9ce06c379e

z4171114350660 f4b7f5a239f1385a9bb0fc9ce06c379e 1

 

  • Tin mới nhất
  • Tin xem nhiều nhất

Liên kết web

Bộ Tài nguyên và Môi trường Cục quản lý tài nguyên nước Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia Tổng cục địa chất và khoáng sản Dự án BRG Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam Ủy ban sông Mê Kông Hội địa chất thủy văn Việt Nam

Thống kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay103
mod_vvisit_counterTrong tuần1593
mod_vvisit_counterTrong tháng12944
mod_vvisit_counterTất cả3558736

We have: 8 guests online