Hội nghị tổng kết công tác năm 2015, triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 2016
Thứ bảy, 09 Tháng 1 2016

Giám đốc Nguyễn Minh Lân chủ trì Hội nghịSáng ngày 08/01/2016 tại phòng họp 610, được sự đồng ý của Đảng ủy và Lãnh đạo Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước đã long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2016 nhằm báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ năm 2015 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2016.

 Tham dự Hội nghị có ông Tống Ngọc Thanh - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG, ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG, đại diện lãnh đạo các ban thuộc Trung tâm QH&ĐTTNNQG, ông Nguyễn Minh Lân - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước và toàn thể cán bộ, viên chức của Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Minh Lân – Giám đốc Trung tâm đã đọc báo cáo công tác năm 2015 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2016. Báo cáo cho thấy trong năm vừa qua, với sự nỗ lực, chung sức đồng lòng của toàn thể cán bộ, viên chức trong Trung tâm cũng như sự quan tâm, tạo điều kiện của Lãnh đạo Trung tâm Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước quốc gia, Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước đã tập trung triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao và đạt được những kết quả đáng khích lệ.

 Ông Nguyễn Minh Lân - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm báo cáo công tác năm 2015 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2016Ông Nguyễn Minh Lân - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm báo cáo công tác năm 2015 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2016Về nhiệm vụ chuyên môn, trong năm 2015, Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước được giao 03 nhiệm vụ chuyên môn gồm 01 nhiệm vụ Chính phủ và 02 nhiệm vụ chuyên môn cấp Bộ. Cụ thể đề án: “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” – Đô thị Hà Nội thuộc nhiệm vụ Chính phủ, Trung tâm đã tiến hành điều tra, khảo sát trên địa bàn thuộc 158 xã và thị trấn thuộc 6 huyện Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Ứng Hòa, Mỹ Đức và Ba Vì với tổng diện tích khoảng 1.423,05 km2. Kết quả bước đầu đã xác định các nguồn gây bẩn, các khu vực có nguy cơ ô nhiễm nước dưới đất tại 6 huyện điều tra.Trung tâm đã hoàn thành vượt khối lượng được giao năm 2015 là 161%. Đối với nhiệm vụ chuyên môn cấp Bộ, Dự án chuyển tiếp: “Điều tra, đánh giá khả năng tự bảo vệ các tầng chứa nước vùng duyên hải đồng bằng Bắc Bộ (các tỉnh Thái Bình, Nam Định và Ninh Bình)”, Trung tâm cũng đã hoàn thành vượt khối lượng được giao năm 2015 là 106% và hoàn thành khối lượng Dự án chuyển tiếp: “Biên hội – Thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỉ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”. Chất lượng và các hạng mục công việc và sản phẩm được Hội đồng nghiệm thu các cấp đánh giá đạt yêu cầu, phù hợp với dự toán được phê duyệt và mục tiêu, nhiệm vụ của toàn đề án.

Bên cạnh việc hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn được giao, Trung tâm cũng đã chủ động mở rộng tìm kiếm các hợp đồng dịch vụ, tạo điều kiện cho cán bộ, viên chức có việc làm, thu nhập ổn định.

Đặc biệt, trong năm 2015, Lãnh đạo đơn vị đã định hướng sự phát triển của Trung tâm trong tương lai theo hướng lãnh đạo của Lãnh đạo Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, phù hợp với nhu cầu và tình hình thực tế của đơn vị, từ đó đã đề xuất sửa đổi, bổ sung và trình Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia ký ban hành chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức mới của Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước theo Quyết định số 196/QĐ-TNNQG ngày 09 tháng 9 năm 2015.

Về nhiệm vụ chung, từ một đơn vị mỏng về nhân lực, trong năm qua Trung tâm đã phát triển mạnh mẽ, có sự thay đổi lớn về nhân sự cũng như về cơ cấu tổ chức. Các phòng chức năng đã được hình thành và đi vào hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Về cơ bản, trong năm 2015, đơn vị đã kiện toàn, ổn định cơ cấu tổ chức, đã xây dựng được bộ máy quản lý, phân cấp quản lý rõ ràng góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng công việc. Công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cũng được Trung tâm chú trọng với mục tiêu xây dựng và phát triển nguồn nhân lực đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn, có kiến thức quản lý, lý luận chính trị, an ninh quốc phòng.

Tiến tới năm 2016, Trung tâm xác định rõ những nhiệm vụ chủ yếu và những bước đi quan trọng cần thực hiện:

Một là, thực hiện tốt các nhiệm vụ, đề án, dự án do Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia và Bộ Tài nguyên và Môi trường giao phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Trung tâm; tiếp tục xây dựng, đề xuất các nhiệm vụ, dự án mở mới.

Hai là, tiếp tục xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ có năng lực và phẩm chất. Sắp xếp, quản lý và sử dụng có hiệu quả cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị. Đặc biệt chú trọng trong công tác tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực.

Ba là, hoàn thiện lắp đặt thiết bị, chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân sự và đưa vào vận hành phòng Thí nghiệm, đưa vào hoạt động, sản xuất, kinh doanh sản phẩm của Xưởng sản xuất nước tinh khiết.

Bốn là, phát động các phòng trào tập thể, hoạt động đoàn thể nhằm nâng cao tình thần làm việc và đoàn kết của cán bộ, viên chức.

Năm là, tiếp tục hoàn thiện hệ thống Quy định, Quy chế của đơn vị, nhằm khuyến khích cán bộ, viên chức trong Trung tâm phát huy tối đa năng lực, sở trường, nâng cao năng lực sản xuất và giúp Trung tâm ngày càng vững mạnh, phát triển bền vững, xứng đáng với niềm tin của lãnh đạo Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

Lãnh đạo các phòng chức năng thuộc Trung tâm và các đại biểu tham dự Hội nghị đã bày tỏ sự tán thành và đánh giá cao về nội dung của Báo cáo, đồng thời thảo luận sôi nổi về các nội dung cần tiếp tục triển khai trong kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2016 để xây dựng và phát triển Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước ngày càng lớn mạnh. Các phòng ban luôn sẵn sàng giúp đỡ bằng cách tổ chức các đợt tập huấn, hội thảo cũng như thành lập các nhóm trao đổi, sinh hoạt chuyên môn định kỳ để nâng cao trình độ chuyên môn cho các cán bộ của đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Tống Ngọc Thanh - Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã chúc mừng những kết quả đơn vị đã đạt được trong năm vừa qua và khẳng định đây là một bước ngoặt lớn, là năm khởi đầu thành công của Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước. Tổng Giám đốc đánh giá cao sự nỗ lực, đồng sức, đồng lòng của toàn thể cán bộ, viên chức trong Trung tâm để đạt được những kết quả đáng khích lệ trong năm vừa qua. Tổng Giám đốc cũng nhấn mạnh, ngoài việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn được giao năm 2016, Trung tâm cần phát huy hơn nữa trong việc tìm kiếm các Hợp đồng dịch vụ nhằm nâng cao chất lượng đời sống CBCNV Trung tâm. Đồng thời, Trung tâm cần xây dựng định hướng, chiến lược phát triển, kế hoạch cụ thể theo sát chức năng, nhiệm vụ được giao; tổ chức triển khai nhiệm vụ hiệu quả và chất lượng; tiếp tục củng cố, rà soát, kiện toàn, ổn định bộ máy các phòng, đặc biệt là các phòng chuyên môn; củng cố nguồn nhân lực, sắp xếp, tận dụng nguồn nhân lực hiện có; tập trung chỉ đạo điều hành tốt, không ngừng cải tiến quy trình làm việc để tăng năng suất lao động. Một lần nữa, Tổng Giám đốc chúc mừng những thành tích Trung tâm đạt được trong năm vừa qua và tin tưởng trong thời gian tới, Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước sẽ đạt được những kết quả tốt đẹp hơn nữa, khẳng định được vị thế trong lĩnh vực tài nguyên nước. Thay mặt Ban Lãnh đạo, các phòng ban Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Tổng Giám đốc chúc toàn thể CBCNV Trung tâm một năm mới sức khỏe và gặt hái được nhiều thành công.

Ông Tống Ngọc Thanh - Bí thư Đảng uy, Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Thay mặt Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước, đồng chí Giám đốc trân trọng cảm ơn những ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia cũng như những ý kiến đóng góp quý báu của các phòng ban trực thuộc Trung tâm. Lãnh đạo Trung tâm cùng toàn thể CBCNV sẽ quyết tâm nỗ lực phấn đấu, xây dựng Trung tâm đoàn kết, vững mạnh, ngày càng phát triển, xứng đáng với niềm tin của Lãnh đạo Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

Một số hình ảnh của đại biểu tham gia thảo luận tại Hội nghị:

 Bà Tống Thủy Nguyên - Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính phát biểu tại Hội nghịBà Tống Thủy Nguyên - Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính phát biểu tại Hội nghịÔng Nguyễn Văn Giang - Trưởng phòng Điều tra - Bảo vệ tài nguyên nước phát biểu tại Hội nghịÔng Nguyễn Văn Giang - Trưởng phòng Điều tra - Bảo vệ tài nguyên nước phát biểu tại Hội nghị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông Bạch Ngọc Quang - Trưởng ban Điều tra cơ bản tài nguyên nước dưới đất - Trung tâm QH&ĐTTNNQG phát biểu tại Hội nghịÔng Bạch Ngọc Quang - Trưởng ban Điều tra cơ bản tài nguyên nước dưới đất - Trung tâm QH&ĐTTNNQG phát biểu tại Hội nghị

 Ông Vũ Văn Sơn - Trưởng ban Kế hoạch - Tài chính - Trung tâm QH&ĐTTNNQG phát biểu tại Hội nghịÔng Vũ Văn Sơn - Trưởng ban Kế hoạch - Tài chính - Trung tâm QH&ĐTTNNQG phát biểu tại Hội nghị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bà Nguyễn Thị Hằng - Chánh Văn phòng - Trung tâm QH&ĐTTNNQG phát biểu tại Hội nghịBà Nguyễn Thị Hằng - Chánh Văn phòng - Trung tâm QH&ĐTTNNQG phát biểu tại Hội nghị

 Ông Nguyễn Ngọc Hà - Trưởng ban Điều tra cơ bản tài nguyên nước mặt - Trung tâm QH&ĐTTNNQG phát biểu tại Hội nghịÔng Nguyễn Ngọc Hà - Trưởng ban Điều tra cơ bản tài nguyên nước mặt - Trung tâm QH&ĐTTNNQG phát biểu tại Hội nghị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Thanh Thủy - WARAPO

 

 

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Video sự kiện

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

Playlist: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23

z4171114350660 f4b7f5a239f1385a9bb0fc9ce06c379e

z4171114350660 f4b7f5a239f1385a9bb0fc9ce06c379e 1

 

  • Tin mới nhất
  • Tin xem nhiều nhất

Liên kết web

Bộ Tài nguyên và Môi trường Cục quản lý tài nguyên nước Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia Tổng cục địa chất và khoáng sản Dự án BRG Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam Ủy ban sông Mê Kông Hội địa chất thủy văn Việt Nam

Thống kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay84
mod_vvisit_counterTrong tuần1862
mod_vvisit_counterTrong tháng12925
mod_vvisit_counterTất cả3558717

We have: 12 guests online