Tin tức trung tâm

Hội đồng thẩm định Báo cáo kết quả đánh giá sức chịu tải các sông liên tỉnh, liên quốc gia thuộc lưu vực sông Sê San

Ngày 19/7/2023, tại Hà Nội, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia tổ chức cuộc họp Hội đồng thẩm định Báo cáo kết quả đánh giá sức chịu tải các sông liên tỉnh, liên quốc gia thuộc lưu vực sông Sê San thuộc Dự án "Đánh giá sức chịu tải các sông liên tỉnh, liên quốc gia thuộc lưu vực sông Sê San và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững".Ông Nguyễn Ngọc Hà - PhóTổng giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia chủ trì Hội đồng.

Tham dự Hội nghị có đầy đủ các thành viên Hội đồng thẩm định theo Quyết định số 183/QĐ-TNNQG ngày 07/7/2023 của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

SS 1Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu tại phiên họp, Ông Nguyễn Ngọc Hà - Phó Tổng giám đốc Trung tâm cho biết, mục tiêu của dự án là Đánh giá được sức chịu tải của các sông liên tỉnh, liên quốc gia thuộc lưu vực sông Sê San; đề xuất các giải pháp thích hợp và xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt các sông phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Phó Tổng Giám đốc nhấn mạnh đây là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng, vì vậy, đề nghị các thành viên Hội đồng tập trung tham gia ý kiến khách quan, cụ thể để công tác thẩm định đạt chất lượng.

SS 2TS. Nguyễn Ngọc Hà – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia khai mạc Hội đồng thẩm định.

Tại Hội nghị, Ông Nguyễn Minh Lân, Giám đốc Trung tâm chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước đề nghị các đại biểu chia sẻ quan điểm, kinh nghiệm, đóng góp ý kiến quý báu của mình cho kết quả Báo cáo kết quả đánh giá sức chịu tải các sông liên tỉnh, liên quốc gia thuộc lưu vực sông Sê San làm cơ sở để các đơn vị thực hiện hoàn thiện sản phẩm của dự án.

SS3Ông Nguyễn Minh Lân - Giám đốc Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước phát biểu tại Hội đồng

Báo cáo tại Hội đồng, chủ nhiệm Dự án Ông Đào Văn Dũng đã trình bày các nội dung cơ bản của Báo cáo Đánh giá sức chịu tải các sông liên tỉnh, liên quốc gia thuộc lưu vực sông Sê San. Theo đó, mục tiêu của dự án đã đạt được: Xác định được đặc điểm các nguồn nước, hiện trạng các nguồn thải; xây dựng bộ dữ liệu phục vụ quản lý các nguồn gây ô nhiễm trên các sông liên tỉnh, liên quốc gia thuộc lưu vực sông Sê San; Đánh giá được khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của các nguồn nước; Xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt các sông liên tỉnh, liên quốc gia thuộc lưu vực sông Sê San phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững; Công bố sức chịu tải của các nguồn nước và phê duyệt kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt các nguồn nước.

SS4Ông Đào Văn Dũng – Chủ nhiệm dự án báo cáo kết quả dự án

Tham gia ý kiến tại Hội nghị, thành viên Hội đồng là đại diện các đơn vị và chuyên gia phản biện thống nhất cho rằng, hồ sơ trình thẩm định Báo cáo kết quả đánh giá sức chịu tải các sông liên tỉnh, liên quốc gia thuộc lưu vực sông Sê San đã được xây dựng công phu, nghiêm túc, có chất lượng, sáng tạo và có tính cầu thị cao. Hồ sơ trình thẩm định cơ bản đạt được các mục tiêu đề ra. Bên cạnh đó, đại biểu cho ý kiến cụ thể về đánh giá phân tích, đánh giá các yếu tố, điều kiện đặc thù, thực trạng phát triển kinh tế - xã hội và nguồn lực cho phát triển; về quan điểm, tầm nhìn và mục tiêu phát triển; phương án phát triển các ngành; định hướng phát triển kinh tế vùng, ngành trọng điểm trong giai đoạn tiếp theo.

Sau khi nghe báo cáo của Chủ nhiệm dự án, nhận xét, góp ý và thảo luận của các thành viên Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng - ông Nguyễn Ngọc Hà đánh giá cao sự nỗ lực của tập thể tác giả và đơn vị thực hiện trong thực hiện các nội dung của dự án để lập được Báo cáo kết quả đánh giá sức chịu tải các sông liên tỉnh, liên quốc gia thuộc lưu vực sông Sê San trình Hội đồng. Tuy nhiên do Dự án là nhiệm vụ mới, cơ sở lý luận còn hạn chế nên cần chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện một vài nội dung trong báo cáo.

Phát biểu tiếp thu, giải trình ý kiến, ông Nguyễn Minh Lân, Giám đốc trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước cảm ơn các ý kiến góp ý quý báu, tâm huyết, trách nhiệm của các chuyên gia, thành viên Hội đồng; khẳng định, đơn vị sẽ nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu toàn bộ ý kiến để hoàn thiện Báo cáo kết quả đánh giá sức chịu tải lưu vực sông Sê San với kết quả cao nhất trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét thông qua.

Phát biểu kết luận Hội đồng, thay mặt Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia Phó tổng giám đốc ghi nhận ý kiến tâm huyết, mang tầm bao quát và gắn với thực tiễn để góp ý cho kết quả của Dự án. Trên cở sở các ý kiến đóng góp của các địa biểu tại Hội đồng, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia sẽ chỉ đạo đơn vị chủ trì dự án tiếp thu và tiếp tục hoàn thiện kết quả của dự án nhằm phục vụ phát triển kinh tế xã hội./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

SS6Ông Đinh Ngọc Chức – Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc Gia phát biểu tại cuộc họp

SS 5Ông Đỗ Trường Sinh – Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc Gia phát biểu tại cuộc họp

SS7Ông Hồ Văn Thủy – Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc Gia phát biểu tại cuộc họp

SS8Ông Bùi Quang Hương – Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc Gia phát biểu tại cuộc họp

SS9Bà Phạm Thị Thu Hiền – Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc Gia phát biểu tại cuộc họp

 

 

 

Tác giả: Đào Văn Dũng

Hội đồng thẩm định Báo cáo kết quả đánh giá sức chịu tải các sông liên tỉnh, liên quốc gia thuộc lưu vực sông Sê San

 

Hội nghị thẩm định Kết quả khoanh định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Chiều ngày 08/8/2023, Tại Hà Giang, Phó giám đốc Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Hà Giang, ông Nguyễn Thế Phương chủ trì Hội đồng thẩm định "Kết quả khoanh định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang” theo Quyết định số 1365/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2023 của UBND tỉnh Hà Giang 

Tham dự Hội nghị có đại diện các sở, ngành liên quan là thành viên Hội đồng thẩm định, các chuyên gia, Ủy viên phản biện và đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở Công Thương, Sở Y tế, Sở Xây Dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang, các nhà khoa học, các chuyên gia trong lĩnh vực tài nguyên nước. Về phía đơn vị thực hiện, Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước có ông Nguyễn Văn Giang - Phó giám đốc Trung tâm và các thành viên trong đơn vị.

HG 1Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu mở đầu Hội nghị, Phó giám đốc Sở  tài nguyên và môi trường tỉnh Hà Giang - ông Nguyễn Thế Phương đánh giá cao sự quan tâm, chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Giang trong công tác bảo vệ tài nguyên nước. Đồng thời nhấn mạnh tình trạng ô nhiễm môi trường đang trở nên trầm trọng bởi các hoạt động phát triển công nghiệp, sản xuất năng lượng và giao thông; ô nhiễm do chất thải rắn đang trở thành mối lo ngại của cả cộng đồng. Bên cạnh đó, tình trạng suy giảm nguồn tài nguyên nước (ô nhiễm, cạn kiệt) đang làm ảnh hưởng không nhỏ tới sự phát triển bền vững của tỉnh. Mức độ nghiên cứu về tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn tỉnh còn nhiều hạn chế như chưa đánh giá được ảnh hưởng của khai thác nước dưới đất tới sự gia tăng ô nhiễm các tầng chứa nước dưới đất; việc đánh giá đúng, đầy đủ nguồn nước dưới đất, đồng thời quy hoạch khai thác sử dụng và bảo vệ nguồn tài nguyên nước dưới đất hợp lý là một đòi hỏi cấp bách, góp phần đảm bảo an ninh nguồn nước và phát triển bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá này.

HG 2Ông Nguyễn Thế Phương - Phó Giám đốc Sở TN&MT phát biểu tại Hội nghị.

Phó giám đốc Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước – ông Nguyễn Văn Giang đề cao sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Giang, Hội đồng thẩm định với đơn vị trong quá trình thực hiện. Đồng thời khẳng định Trung tâm đã thực hiện nhiệm vụ đảm bảo chất lượng về kỹ thuật và tiến độ theo như đề cương đã được duyệt.

Trình bày báo cáo tóm tắt Kết quả khoanh định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang, ông Đào Văn Dũng – Trưởng phòng Điều tra, Đánh giá chất lượng nước cho biết, nội dung kết quả thực hiện chủ đạo gồm: Kết quả của nhiệm vụ đã: Điều tra, thống kê, tổng hợp thông tin, số liệu và khoanh định các vùng, khu vực hạn chế khai thác trên địa bàn 6 huyện: Hoàng Su Phì, Xín Mần, Quản Bạ, Yên Minh, Mèo Vạc và Đồng Văn; Rà soát, điều chỉnh danh mục và bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất theo Nghị định số 167/2018/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ trên địa bàn 5 huyện: Bắc Quang, Quang Bình, Vị Xuyên, Bắc Mê và TP. Hà Giang; Lập Danh mục và Bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất; Phê duyệt, công bố Danh mục và Bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

HG 3Ông Đào Văn Dũng - Chủ nhiệm dự án trình bày tóm tắt kết quả

Tham gia ý kiến, các đại biểu cho rằng, cùng với tốc độ phát triển kinh tế - xã hội thì tình trạng ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt tài nguyên môi trường cũng diễn ra phức tạp, có ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển bền vững. Có thể thấy được, nước là nguồn tài nguyên quý giá, nước rất cần thiết cho hoạt động sống của con người cũng như các sinh vật. Đồng thời là nguồn tài nguyên thiết yếu cho sự phát triển bền vững của quốc gia. Tuy nhiên, hiện nay, nguồn nước sạch đã giảm đáng kể, tình trạng sử dụng nước không hợp lý mà lý do chủ yếu lại đến từ hoạt động sinh hoạt và sản xuất của con người. Chính vì vậy, việc quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý, tiết kiệm nguồn nước đã trở thành mục tiêu hàng đầu của Nhà nước. Muốn vậy, trước hết cần phải nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của nguồn nước đối với cuộc sống và phát triển kinh tế xã hội, góp phần quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nâng cao chất lượng đời sống của người dân.

Tại phiên họp, Hội đồng thẩm định, các chuyện gia đã góp ý quý báu, thẳng thắn, tâm huyết đối với kết quả của dự án nói riêng và sự phát triển của tỉnh Hà Giang nói chung trong giai đoạn tới.

Phát biểu kết luận Hội Nghị, Phó giám đốc Nguyễn Thế Phương, Chủ tịch Hội đồng đề nghị, trên cơ sở các ý kiến góp ý, Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước nghiên cứu, tiếp thu ý kiến, trong đó làm rõ các ý kiến thành viên Hội đồng nêu; lập báo cáo tiếp thu, giải trình bảo đảm đồng bộ, thống nhất và hoàn thiện Hồ sơ gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để trình Bộ tài nguyên và môi trường phê duyệt theo quy định.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

HG 4PGS. TS Nguyễn Văn Đản, Chuyên gia tài nguyên nước

HG 5TS. Đặng Trần Trung, Chuyên gia tài nguyên nước

HG 6Đ/c Giang – Phó phòng Quản lý tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước và Khí tượng thủy văn- Sở Tài nguyên và Môi trường

HG 7Đ/c Hùng – Đại diện Chi cục thủy lợi – Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

HG 8Đ/C Hùng – Đại diện Sở Công Thương

HG 9Đ/C Văn – Đại diện Sở Y Tế

HG 10Đ/C Tâm – Đại diện Sở Xây Dựng

Tác giả: Đào Văn Dũng

 

 

 

Hội nghị thẩm định Kết quả khoanh định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang

 

Báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ "Lập danh mục và bản đồ phân vùng hạn chế, khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất tỉnh Hòa Bình"

Ngày 30/6/2023, tại Hòa Bình, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình, ông Nguyễn Anh Quân chủ trì buổi làm việc với Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước để nghe báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ "Lập danh mục và bản đồ phân vùng hạn chế, khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất tỉnh Hòa Bình".

Tham dự cuộc họp báo cáo tiến độ có các thành viên Tổ kiểm tra giám sát theo Quyết định số 453/QĐ-STNMT ngày 22/12/2022 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình và đại diện Lãnh đạo và cán bộ Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước.

HB 1Toàn cảnh cuộc họp

Báo cáo tại cuộc họp, Giám đốc Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước, ông Nguyễn Minh Lân cho biết ngay sau ký hợp đồng với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình, Trung tâm đã tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo nội dung và kỹ thuật đúng theo đề cương đã được UBND tỉnh Hòa Bình phê duyệt.

Ông Đào Văn Dũng - Trưởng phòng Điều tra, đánh giá chất lượng nước đã báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ "Lập danh mục và Bản đồ phân vùng hạn chế, khu vực phải đăng ký nước dưới đất tỉnh Hòa Bình” bao gồm các nội dung thu thập, rà soát dữ liệu thông tin; điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng nước dưới đất và phân tích môi trường. Báo cáo về kế hoạch và tiến độ thực hiện nhiệm vụ dự kiến hoàn thành công tác ngoại nghiệp trong tháng 8/2023 và hoàn thành hồ sơ sản phẩm nhiệm vụ vào tháng 12/2023.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Ông Nguyễn Anh Quân Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình đánh giá cao tình thần, trách nhiệm làm việc của Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước. Đồng thời cũng yêu cầu Trung tâm sớm hoàn thành các hạng mục công việc của nhiệm vụ đảm bảo chất lượng và tiến độ.

Một số hình ảnh tại cuộc họp

HB 2Ông Đào Văn Dũng- báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ

 

HB 3Bà Lê Thị Thu Hà-Chuyên viên phòng Tài nguyên nước và Khí tượng phát biểu ý kiến

 

HB 4Ông Nguyễn Anh Quân-Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình phát biểu kết luận cuộc họp

 

Tác giả: Đào Văn Dũng

 

Báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ "Lập danh mục và bản đồ phân vùng hạn chế, khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất tỉnh Hòa Bình"

 

Lễ kết nạp Đảng viên mới Chi bộ Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước

Được sự đồng ý của Đảng uỷ Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, sáng ngày 03/8/2023 tại PH703 Chi bộ Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước trang trọng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho đồng chí Trịnh Đức Mạnh – Phòng Thí nghiệm – Ủy viên Ban chấp hành Chi đoàn Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước và lễ trao Quyết định chuyển đảng chính thức cho đảng viên dự bị Cà Văn Kiệt. Đây là sự kiện có ý nghĩa trong công tác xây dựng và phát triển Đảng của Chi bộ Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước.

Tham dự Lễ kết nạp, có đồng chí Nguyễn Minh Lân - Bí thư Chi bộ cùng toàn thể các đồng chí đảng viên Chi bộ Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước.

f3dbe5caf43927677e28Đồng chí Nguyễn Minh Lân - Bí thư Chi bộ - Giám đốc Trung tâm đọc quyết định kết nạp đảng viên mới

Được sự quan tâm của các cấp Đảng ủy và sự giúp đỡ của các đồng chí đảng viên trong Chi bộ, sau một thời gian rèn luyện, học tập, phấn đấu, thử thách, quần chúng ưu tú Trịnh Đức Mạnh đã được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, trở thành đảng viên của Chi bộ Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước.

Lễ kết nạp đảng viên được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự theo quy định của Điều lệ Đảng. Sau phần nghi thức, đồng chí Bí thư Chi bộ Nguyễn Minh Lân đã công bố Quyết định kết nạp đảng viên và trao quyết định, tặng hoa chúc mừng đồng chí Trịnh Đức Mạnh.

Sau khi nhận quyết định kết nạp Đảng viên, dưới cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng sự chứng kiến của Chi bộ, đồng chí đảng viên mới Trịnh Đức Mạnh đã đọc lời tuyên thệ của Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyện quyết tâm phấn đấu để luôn xứng đáng là người đảng viên gương mẫu, đóng góp sức mình thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, góp phần xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh.

a62f97d18722547c0d33Đồng chí Trịnh Đức Mạnh đọc lời tuyên thệ

Tại buổi lễ, Chi bộ Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước cũng trao Quyết định công nhận chuyển Đảng chính thức cho đồng chí Cà Văn Kiệt, phòng Bảo vệ và Phát triển nguồn nước. Sau thời gian dự bị 12 tháng thử thách đồng chí đã đã khẳng định sự trưởng thành về trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, có tư tưởng lập trường vững vàng, xứng đáng được chính thức đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

dfbb37ecf71c24427d0dĐồng chí Nguyễn Minh Lân trao quyết định kết nạp Đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Trịnh Đức Mạnh

0003082023Đồng chí Nguyễn Minh Lân trao quyết định công nhận chuyển Đảng chính thức cho đồng chí Cà Văn Kiệt

85f4202b31d8e286bbc9

Admin Warapo 

 

 

Lễ kết nạp Đảng viên mới Chi bộ Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước

 

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước

Ngày 30/7/2023, Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2023. Chủ trì hội nghị có ông Nguyễn Minh Lân, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia. Cùng với sự tham gia của đại diện lãnh đạo các Ban thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia và toàn thể CBVC của Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Minh Lân, Giám đốc Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước đã báo cáo tóm tắt kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Trung tâm. 

0204082023Đồng chí Nguyễn Minh Lân - Bí thư Chi bộ - Giám đốc Trung tâm báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước

 Trong 6 tháng đầu năm 2023, với sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành, sự quyết tâm nỗ lực của cán bộ, viên chức và người lao động, Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước đã triển khai đầy đủ, đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các nhiệm vụ đề ra trong Chương trình công tác năm 2023, cụ thể:

 - Dự án “Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải các sông liên tỉnh, liên quốc gia thuộc khu vực Bắc Trung Bộ. Đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường nước phục vụ phát triển kinh tế – xã hội bền vững” đơn vị đã thực hiện khoảng 70% khối lượng thực hiện năm 2023 của dự án. Trung tâm đã thu thập bổ sung thông tin; công tác lấy và phân tích mẫu nước mặt, nước thải trên 07 sông: Cả, Hiếu, Ngàn Sâu, Rào Trổ, Châu Thị, Ô Lâu, Hương. Tổ chức thành công Hội thảo xác định lượng dòng chảy nhỏ nhất theo thời gian của Dự án. Đến nay, Dự án đã thực hiện xong nội dung đánh giá sức chịu tải bằng phương pháp trực tiếp, gián tiếp và đang tiến hành hoàn thiện báo cáo đánh giá đánh giá sức chịu tải và Bản đồ phân vùng sức chịu tải.

- Dự án “Đánh giá sức chịu tải các sông liên tỉnh, liên quốc gia thuộc lưu vực sông Sê San và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững”đơn vị đã thực hiện khoảng 52% khối lượng thực hiện năm 2023 của dự án. Dự án xác định được đặc điểm các nguồn nước, hiện trạng các nguồn thải; xây dựng được bộ dữ liệu phục vụ quản lý các nguồn gây ô nhiễm lưu vực sông SêSan; xác định được chất lượng nguồn tiếp nhận, chất lượng nguồn thải. Nội dung, khối lượng và giá trị đã được Hội đồng nghiệm thu cấp quản lý chấp thuận với chất lượng đạt yêu cầu kỹ thuật theo đề án đã được phê duyệt và các quy trình, quy phạm kỹ thuật đã ban hành.

- Phân tích chất lượng nước và trả kết quả phân tích thuộc các nhiệm vụ “Quan trắc môi trường nước dưới đất”; Dự án “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước”, đạt trên 50% khối lượng được giao năm 2023. Kết quả phân tích đạt yêu cầu, tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm kỹ thuật được áp dụng và đảm bảo độ chính xác, tin cậy cao theo tiêu chuẩn ISO 17025:2017.

Bên cạnh thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, Trung tâm đã cố gắng tích cực chủ động tìm kiếm công việc phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao, tạo thêm việc làm và tăng thu nhập cho người lao động, nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động. Tính đến 28/7/2023, tổng doanh thu các hoạt động dịch vụ của Trung tâm đạt khoảng 9,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, 6 tháng đầu năm, đơn vị đã thực hiện tốt các nội dung của công tác kế hoạch, tài chính, tổ chức cán bộ, hành chính văn phòng đảm bảo các chế độ, chính sách cho viên chức, người lao động trong đơn vị. Thu nhập bình quân 7 tháng đầu năm 2023 của đơn vị là 9,5 triệu đồng/người.

Trên cơ sở Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, hội nghị đã lắng nghe ý kiến đóng góp từ các cán bộ, viên chức, người lao động của Trung tâm để phân tích, làm rõ các kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập, nguyên nhân và đề xuất giải pháp cho 6 tháng cuối năm.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Hà - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã đánh giá cao sức mạnh nội lực, sự đoàn kết và tinh thần nhiệt huyết, lao động hăng say của Trung tâm trong công tác triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn trong 6 tháng vừa qua. Đồng thời nhấn mạnh trong thời gian tới, Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước cần tiếp tục đảm bảo nguồn lực để phát triển đội ngũ nhân lực có trình độ đáp ứng được yêu cầu chuyên môn ngày càng cao của lĩnh vực tài nguyên nước; đẩy mạnh ứng dụng Khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế để phát huy thế mạnh về chuyên môn của đơn vị; tăng cường nghiên cứu, xây dựng đề cương, đề xuất các nhiệm vụ mở mới trong thời gian tới.

0304082023Ông Nguyễn Ngọc Hà - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 Phát biểu kết luận và bế mạc Hội nghị, ông Nguyễn Minh Lân - Giám đốc Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước nhấn mạnh thành quả đạt được trong tiến độ cũng như chất lượng các dự án, nhiệm vụ mà các đơn vị đang thực hiện. Đồng thời trên cơ sở tiếp thu ý kiến chỉ đạo của cấp trên, ghi nhận những ý kiến đóng góp của toàn thể cán bộ, viên chức,trong thời gian tới đơn vị  sẽ đưa ra giải pháp nhằm khắc phục hạn chế, yếu kém; xác định phương hướng, nhiệm vụ cụ thể, trọng tâm nhằm bảo đảm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2023.

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, với tinh thần làm việc nghiêm túc, chất lượng, đầy trách nhiệm, Hội nghị đã thành công tốt đẹp. Đây là tiền đề để Trung tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2023.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

0104082023Toàn cảnh Hội nghị

0404082023

0504082023

06042023

0604082023

0704082023

 

Admin Warapo 

 

 

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước

 
Trang 1234567

Trang 1 trong tổng số 7 trang

Video sự kiện

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

Playlist: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23

z4171114350660 f4b7f5a239f1385a9bb0fc9ce06c379e

z4171114350660 f4b7f5a239f1385a9bb0fc9ce06c379e 1

 

  • Tin mới nhất
  • Tin xem nhiều nhất

Liên kết web

Bộ Tài nguyên và Môi trường Cục quản lý tài nguyên nước Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia Tổng cục địa chất và khoáng sản Dự án BRG Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam Ủy ban sông Mê Kông Hội địa chất thủy văn Việt Nam

Thống kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay538
mod_vvisit_counterTrong tuần5430
mod_vvisit_counterTrong tháng54411
mod_vvisit_counterTất cả3754123

We have: 33 guests online